Aktuality obce

AKTUALITY:
OZNAM
Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

Informácia- Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Informácia- Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunit y (MRK) v obci Zámutov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Mich ľ o Matúš, 094 21 Kladzany – žiados ť o vydanie súhlasu na výrub drevín pod ľ a § 47 ods. 3 zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Zámutov.

Prieskum záujmu o výstavbu nájomných bytov bežného štandardu v lokalite oproti penziónu Kondor
Prieskum záujmu o výstavbu nájomných bytov bežného štandardu v lokalite oproti penziónu Kondor

Jedná sa o 1, 2, 3-izbové byty. Predpokladaný začiatok realizácie 2017, ukončenie 2018. Bližšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade, Ing. Vysoký Juraj

Blížiace sa udalosti / pozvánky na podujatia
Krížová cesta so skupinou ANASTASIS
Krížová cesta so skupinou ANASTASIS

Krížová cesta so skupinou ANASTASIS sa uskutoční v piatok 17. marca 2017 v Zámutove o 19:00 hod. Netradičnú Krížovú cestu pripravila bohoslovecká gospelová skupina ANASTASIS z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P.P. Gojdiča v Prešove. Čím je špeciálna? Je netradičným spracovaním utrpenia Ježiša Krista z pohľadu Jeho učeníka apoštola Petra. Krížová cesta je modlitba popretkávaná piesňovou tvorbou skupiny, doprevádzaná tieňovými výjavmi a hovoreným slovom. Srdečne pozývame prežiť začiatok veľkopôstneho obdobia rozjímaním nad tajomstvami našej spásy.

Aktuality
Zámutovské noviny 2017
Zámutovské noviny 2017

Milí Zámutovčania, rok 2016 je už za nami, a vďaka patrí všetkým, ktorí usilovne pracovali a venovali pre obec svoj čas a energiu. A aký bude nový rok 2017?

Slaňaki 2016 - VÝSLEDKY súťaže
Slaňaki 2016 - VÝSLEDKY súťaže

V obci Zamutov okr.Vranov sa 5.11.2016 postavilo na štart 85 bežcov a 62 cyklistov rôznych vekových aj výkonnostných kategórii.Padol účastnícky aj traťový rekord keď spolu súťažilo 147 účastníkov.

Pýcha Zámutova pod odpadkami!
Pýcha Zámutova pod odpadkami!

Je viacero vecí, ktorými sa naša obec môže pýšiť. Či už je to folklórny súbor, tradície, história, futbal, pekné penzióny s kvalitnou kuchyňou, lyžiarsky vlek a v neposlednom rade krásnou prírodou, ktorá našu malebnú dedinu obklopuje. Bohužiaľ nie každý si vie vážiť to, čo nám matka príroda ponúka doslova pod nosom.

Spoločenská kronika 2016
Spoločenská kronika 2016

Poďakovanie za podieľanie sa na príprave a zorganizovaní Obecných slávností dňa 12.júna 2016.
Poďakovanie za podieľanie sa na príprave a zorganizovaní Obecných slávností dňa 12.júna 2016.

Obec Zámutov a starosta obce Stanislav Duda vyslovujú poďakovanie občanom, a hlavne sponzorom, ktorí sa podieľali na príprave a zorganizovaní Obecných slávností dňa 12.júna 2016. ĎAKUJEME

Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života

Dňa 12. Marca 2016 sa v kultúrnom dome v Zámutove uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života narodených v roku 2015. Z celkového počtu 52 detí sa uvítania zúčastnilo 38.

Prenájom multifunkčného ihriska
Prenájom multifunkčného ihriska

Na základe VZN č.3/2011 o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov, zverejnený na stránke obce 19.4.2012, je stanovený prenájom za multifunkčné ihrisko takto:

Zámutovské noviny December 2015
Zámutovské noviny December 2015

Je tu ďalšie číslo občasníka Zámutovské noviny. Prečítajte si čo sa udialo v obci Zámutov za posledné obdobie roka 2015

 Október – mesiac úcty k starším
Október – mesiac úcty k starším

Október sa tradične pripomína ako mesiac úcty k starším. Je to mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, možno už trochu chladný, avšak spolu s mesiacom máj skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami, parky sú plné padajúceho farebného lístia...

Územný plán obce Soľ – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Územný plán obce Soľ – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Videoarchív
15. zasadnutie OcÚ Zámutov dňa 6. februára 2013
17. zastpiteľstvo z 23. 4. 2013
Futbalový zápas Zámutov - Holčíkovce 4:1 (5.6.2011)
Oblievačka v Zámutove 2003 - 1. časť
Zostih gólov zo zápasu Zámutov - Belá nad Cirochou 6.11.2011
Znečistená voda v potoku 6.6.2011
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF