Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Obec Zámutov

Aktuality obce

AKTUALITY:
OZNAM
Stavebné povolenie - el.sieť
Stavebné povolenie - el.sieť

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na členov miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zámutov
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na členov miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zámutov

Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov vyhlasuje výberové konanie na 8 pracovných miest člena miestnej občianskej poriadkovej služby. Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.12.2017 o 10:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

Výberové konanie riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove
Výberové konanie riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : Riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove s termínom nástupu do funkcie 1. januára 2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Zámutov
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Zámutov

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Zámutov- rómska osada, SO- 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy, SO 02- Rozšírenie verejného osvetlenia

VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zámutov
VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zámutov

Blížiace sa udalosti / pozvánky na podujatia
Pozvánka na Silvestrovskú zábavu
Pozvánka na Silvestrovskú zábavu

Silvestrovská zábava 31.12.2017 v penzióne Kondor

Aktuality
Zámutovské noviny 2017
Zámutovské noviny 2017

Milí Zámutovčania, rok 2016 je už za nami, a vďaka patrí všetkým, ktorí usilovne pracovali a venovali pre obec svoj čas a energiu. A aký bude nový rok 2017?

Slaňaki 2016 - VÝSLEDKY súťaže
Slaňaki 2016 - VÝSLEDKY súťaže

V obci Zamutov okr.Vranov sa 5.11.2016 postavilo na štart 85 bežcov a 62 cyklistov rôznych vekových aj výkonnostných kategórii.Padol účastnícky aj traťový rekord keď spolu súťažilo 147 účastníkov.

Pýcha Zámutova pod odpadkami!
Pýcha Zámutova pod odpadkami!

Je viacero vecí, ktorými sa naša obec môže pýšiť. Či už je to folklórny súbor, tradície, história, futbal, pekné penzióny s kvalitnou kuchyňou, lyžiarsky vlek a v neposlednom rade krásnou prírodou, ktorá našu malebnú dedinu obklopuje. Bohužiaľ nie každý si vie vážiť to, čo nám matka príroda ponúka doslova pod nosom.

Spoločenská kronika 2016
Spoločenská kronika 2016

Poďakovanie za podieľanie sa na príprave a zorganizovaní Obecných slávností dňa 12.júna 2016.
Poďakovanie za podieľanie sa na príprave a zorganizovaní Obecných slávností dňa 12.júna 2016.

Obec Zámutov a starosta obce Stanislav Duda vyslovujú poďakovanie občanom, a hlavne sponzorom, ktorí sa podieľali na príprave a zorganizovaní Obecných slávností dňa 12.júna 2016. ĎAKUJEME

Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života

Dňa 12. Marca 2016 sa v kultúrnom dome v Zámutove uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života narodených v roku 2015. Z celkového počtu 52 detí sa uvítania zúčastnilo 38.

Prenájom multifunkčného ihriska
Prenájom multifunkčného ihriska

Na základe VZN č.3/2011 o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov, zverejnený na stránke obce 19.4.2012, je stanovený prenájom za multifunkčné ihrisko takto:

Zámutovské noviny December 2015
Zámutovské noviny December 2015

Je tu ďalšie číslo občasníka Zámutovské noviny. Prečítajte si čo sa udialo v obci Zámutov za posledné obdobie roka 2015

 Október – mesiac úcty k starším
Október – mesiac úcty k starším

Október sa tradične pripomína ako mesiac úcty k starším. Je to mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, možno už trochu chladný, avšak spolu s mesiacom máj skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami, parky sú plné padajúceho farebného lístia...

Územný plán obce Soľ – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Územný plán obce Soľ – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Videoarchív
11. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 18.1.2016
18. zasadnutie OcÚ Zámutov zo dňa 27.6.2013
17. zastpiteľstvo z 23. 4. 2013
Povodne Zámutov 10.5.2010
32. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 15.12.2014
29. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 19.9.2014
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF