Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Obec Zámutov

Local News

NEWS:
NOTICE
OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ A ŽIAKOV ZŠ
OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ A ŽIAKOV ZŠ

Lístky na stravu zakúpené v roku 2018 je možné vrátiť do pokladne obecného úradu do 28.12.2018. Po tomto termíne nebude možné vrátiť peniaze.

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu

Veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový komunálny odpad umiestnené od 12.12.2018 pri kultúrnom dome a pri moste pred vstupom do rómskej osady. Zbierajú sa: koberce, matrace, starý nábytok, sanitárna technika. Zbierajú sa: koberce, matrace, starý nábytok, sanitárna technika.

News
Čistenie okolia cesty náučného chodníka
Čistenie okolia cesty náučného chodníka

Dňa 19.11.2018 sme za podpory obecného úradu Zámutov vyčistili okolie cesty a les náučného chodníka od píly Matúš Vasiľ po vagónik kolejky. Vyzbieralo sa zhruba 20 plných vriec plastov, plechoviek, skla a cca 10 kusov použitých pneumatík. Plastové vrecia na zber odpadu a odvoz odpadu zabezpečil obecný úrad Zámutov.

Slaňáky 9. ročník 11/2018 - poďakovanie
Slaňáky 9. ročník 11/2018 - poďakovanie

Dňa 4.11.2018 sa uskutočnil v Zámutove 9. ročník behu do vrchu – Slaňaki. ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE všetkým 140 pretekárom za účasť, všetkým sponzorom za ceny pre víťazov, Obci Zámutov a starostovi obce p. Dudovi za finančnú a organizačnú pomoc, Ranču Zaľubova a p. Bilikovi za krásne prostredie, fajný obedík a sympat. obsluhu.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 v obci Zámutov
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 v obci Zámutov

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 2 257 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 127 /49,93%/ Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1 127 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1 119 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1 093

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Obec Zámutov má schválený projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J884-222-13 bola uzavretá dňa 02.08.2018 a schválená výška príspevku je 109 129,87 EUR.

Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov

Obec Zámutov má schválený projekt „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K813-221-10 bola podpísaná dňa 31.07.2018 a schválená výška príspevku je 188 169,31 EUR.

Video Archive
Zostih gólov zo zápasu Zámutov - Belá nad Cirochou 6.11.2011
Vinčovačka v Zamutove 2002
Futbalový zápas Zámutov - Holčíkovce 4:1 (5.6.2011)
Zostrih gólov Zámutov - Soľ - 18.9.2011
5. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 28.5.2015
Oblievačka v Zamutove 2003 - 3. časť
Photo Gallery
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Warning: require_once(en/page_bottom.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/do1435800/www_root/index.php on line 113

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'en/page_bottom.php' (include_path='.:/usr/share/pear/') in /home/do1435800/www_root/index.php on line 113