Archív rok 2017

Pozvánka na 8. ročník Slaňaki Cup dňa 5.11.2017
Pozvánka na 8. ročník Slaňaki Cup dňa 5.11.2017
16. Október 2017

...

Zber zmiešaných plastov 27.09.2017 /streda/
Zber zmiešaných plastov 27.09.2017 /streda/
25. September 2017

Dňa 27.09.2017 sa v našej obci uskutoční ďalší zber zmiešaných plastov z dôvodu toho, že 22.09.2017 nebolo kapacitne možné pozbierať tento vyseparovaný odpad. Auto spoločnosti Fúra, s. r. o. Košice prejde po celej obci....

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
14. September 2017

Týmto zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 20. septembra 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na odborného pracovníka KC
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na odborného pracovníka KC
08. September 2017

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.09.2017 o 10.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Zámutove....

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
17. August 2017

Týmto zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 22. augusta 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Výstup na Šimonku
Výstup na Šimonku
10. August 2017

Pridajte sa k tímu sprievodcov Slovenských opálových baní dňa 12.8.2017 na výstup na Šimonku. Šimonka je najvyšší vrch Slanských vrchov, ktorých súčasťou sú najstaršie opálové bane na svete – Slovenské opálové bane....

Oznam o výberovom konanií - odborný pracovník KC - ZRUŠENÉ
Oznam o výberovom konanií - odborný pracovník KC - ZRUŠENÉ
01. August 2017

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC....

Informácia pre voliča - voľby do orgánov samsprávnych krajov
Informácia pre voliča - voľby do orgánov samsprávnych krajov
18. Júl 2017

...

Verejná vyhláška Jozef Kroka Zámutov 613
Verejná vyhláška Jozef Kroka Zámutov 613
23. Jún 2017

...

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
15. Jún 2017

Týmto zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Oznam o výberovom konaní - pracovníci komunitného centra
Oznam o výberovom konaní - pracovníci komunitného centra
13. Jún 2017

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC; b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC; c) jedno pracovné miesto pracovníka KC;...

Obecné slávnosti 2017
Obecné slávnosti 2017
12. Jún 2017

Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov Vás pozývajú na obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 18. Júna o 13:00 hod. v amfiteátri pri penzióne Kondor...

VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zámutov
VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zámutov
07. Jún 2017

...

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - terénny sociálny pracovník
Oznámenie o vyhlásení výberového konania - terénny sociálny pracovník
02. Jún 2017

...

UPOZORNENIE - Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov
UPOZORNENIE - Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov
01. Jún 2017

...

Zmena v cestovnom poriadku od 01.06.2017
Zmena v cestovnom poriadku od 01.06.2017
30. Máj 2017

Od 01.06.2017 počnúc spojom s odchodom o 4.49 hod budú všetky autobusové spoje v našej obci premávať zo zastávky pri Bilikovej chate /viď príloha/....

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
26. Máj 2017

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2017 o 16:00 hod....

Verejná vyhláška 715/2016-03 Mi
Verejná vyhláška 715/2016-03 Mi
17. Máj 2017

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom pokračovaní resp. o odstránení uvedenej stavby a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania...

Výberové konanie MŠ č. 301
Výberové konanie MŠ č. 301
27. Apríľ 2017

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove s termínom nástupu do funkcie 1. septembra 2017...

Oznamenie o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie
Oznamenie o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie
20. Apríľ 2017

...

Oznámenie SKUEV0938
Oznámenie SKUEV0938
18. Apríľ 2017

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora do národného zoznamu a pozvánka k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora do národného zoznamu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov...

Oznámenie SKUEV0932
Oznámenie SKUEV0932
18. Apríľ 2017

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu a pozvánka k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov...

Vývoz tuhého komunálneho odpadu dňa 20.04.2017
Vývoz tuhého komunálneho odpadu dňa 20.04.2017
12. Apríľ 2017

Obecný úrad Vám týmto oznamuje, že najbližší vývoz TKO v našej obci sa uskutoční 20.04.2017 t. j. vo štvrtok. ...

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
23. Marec 2017

Týmto zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Informácia- Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Informácia- Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
16. Marec 2017

Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunit y (MRK) v obci Zámutov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva...

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF