Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Archív rok 2018

Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu /TKO/.
Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu /TKO/.
20. December 2018

Zber TKO, ktorý sa mal podľa harmonogramu vývozu odpadu uskutočniť 24.12.2018 sa presúva na 22.12.2018 /sobota/....

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
12. December 2018

Veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový komunálny odpad umiestnené od 12.12.2018 pri kultúrnom dome a pri moste pred vstupom do rómskej osady. Zbierajú sa: koberce, matrace, starý nábytok, sanitárna technika. Zbierajú sa: koberce, matrace, starý nábytok, sanitárna technika....

OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ A ŽIAKOV ZŠ
OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ A ŽIAKOV ZŠ
13. December 2018

Lístky na stravu zakúpené v roku 2018 je možné vrátiť do pokladne obecného úradu do 28.12.2018. Po tomto termíne nebude možné vrátiť peniaze....

Pozvánka na 2. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
Pozvánka na 2. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
12. December 2018

Týmto zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra o 14:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
21. November 2018

Týmto zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra o 13:00 hod. na „Ranči Zaľubova“ v Zámutove....

Regionálna potravinová a veterinárna správa - Povinosť registrácie ošípaných
Regionálna potravinová a veterinárna správa - Povinosť registrácie ošípaných
23. November 2018

...

Čistenie okolia cesty náučného chodníka
Čistenie okolia cesty náučného chodníka
19. November 2018

Dňa 19.11.2018 sme za podpory obecného úradu Zámutov vyčistili okolie cesty a les náučného chodníka od píly Matúš Vasiľ po vagónik kolejky. Vyzbieralo sa zhruba 20 plných vriec plastov, plechoviek, skla a cca 10 kusov použitých pneumatík. Plastové vrecia na zber odpadu a odvoz odpadu zabezpečil obecný úrad Zámutov....

Slaňáky 9. ročník 11/2018 - poďakovanie
Slaňáky 9. ročník 11/2018 - poďakovanie
13. November 2018

Dňa 4.11.2018 sa uskutočnil v Zámutove 9. ročník behu do vrchu – Slaňaki. ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE všetkým 140 pretekárom za účasť, všetkým sponzorom za ceny pre víťazov, Obci Zámutov a starostovi obce p. Dudovi za finančnú a organizačnú pomoc, Ranču Zaľubova a p. Bilikovi za krásne prostredie, fajný obedík a sympat. obsluhu....

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 v obci Zámutov
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 v obci Zámutov
12. November 2018

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 2 257 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 127 /49,93%/ Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1 127 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1 119 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1 093...

Vitajte v Slanských vrchoch
Vitajte v Slanských vrchoch
09. November 2018

Dokumentárny film približujúci turisticky najzaujímavejšie miesta v severovýchodnej časti Slanských vrchov, ktorý bol vyrobený v roku 2014 v rámci realizácie projektu Vitajte v Slanských vrchoch....

Čaro nepoznaného: Slanské vrchy - východ
Čaro nepoznaného: Slanské vrchy - východ
08. November 2018

Dokumentárny film približujúci turisticky najzaujímavejšie miesta v severovýchodnej časti Slanských vrchov, ktorý bol vyrobený v roku 2014 v rámci realizácie projektu Vitajte v Slanských vrchoch....

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531
08. November 2018

Obec Zámutov má schválený projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ...

Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov
08. November 2018

Obec Zámutov má schválený projekt „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K813-221-1...

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov - prehľad základných povinností
Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov - prehľad základných povinností
26. Október 2018

Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h....

Čistenie potoka a okolia v časti rómska osada Zámutov
Čistenie potoka a okolia v časti rómska osada Zámutov
23. Október 2018

Z dôvodu veľkého znečistenia potoka od komunálneho odpadu, v časti rómska osada, obec pristúpila k vyčisteniu potoka a okolia v tejto časti obce. V prípade spozorovania čiernych skládok, alebo ľudí, ktorí vyhadzujú odpad do potoka a okolia, prosíme občanov aby to okamžite nahlásili na obecnom úrade alebo obecnej občianskej hliadke. Za znečisťovanie okolia a potoka, vytváranie čiernych skládok uloží Obec previnilcom pokutu!...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny
Plánované prerušenie distribúcie elektriny
23. Október 2018

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s viacerými odbernými miestami dňa 9. november 2018 v čase od 08:30 h do 13:30 h...

Zber nebezpečného odpadu 26.10.2018
Zber nebezpečného odpadu 26.10.2018
19. Október 2018

dňa 26.10.2018 v čase od 12.15 - 13.15 hod sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu od obecného úradu. Občania, ktorým tento termín nevyhovuje, môžu nebezpečný odpad /batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok/ nosiť od pondelka 22.10.2018 v čase od 7:30 do 15:00 hod k skladu Ocú....

Dnes 16.10.2018 prebieha zber triedeného odpadu - Elektroodpad, Tetrapak, plechovky od alko a nealko nápojov...
Dnes 16.10.2018 prebieha zber triedeného odpadu - Elektroodpad, Tetrapak, plechovky od alko a nealko nápojov...
16. Október 2018

Elektro odpad: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami. Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče. Kovové obaly: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte odpad! Nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s inýmmateriálom, obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo...

Verejná vyhláška - dodatočné povolenie drobnej stavby - El. prípojka L. Kotľar
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie drobnej stavby - El. prípojka L. Kotľar
09. Október 2018

...

Verejné obstarávanie - názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zámutov
Verejné obstarávanie - názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zámutov
03. Október 2018

...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Zámutove
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Zámutove
01. Október 2018

bec - Mesto - Mestská časť1) .......Zámutov........................................... uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1): Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) ...

Verejné obstarávanie - Šatne pre futbalový klub Zámutov
Verejné obstarávanie - Šatne pre futbalový klub Zámutov
28. September 2018

Názov zákazky: Šatne pre futbalový klub Zámutov Zákazka zadávaná podľa §117 Druh: práce...

Oznámenie o dražbe - Konkurz a reštrukturalizácia , k. s. správca S 1865
Oznámenie o dražbe - Konkurz a reštrukturalizácia , k. s. správca S 1865
26. September 2018

Ako dražobník v súlade s obsahom ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie dobrovoľnej dražby zverejnením tohto oznámenia o dobrovoľnej dražbe......

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
19. September 2018

...

VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
14. September 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť obce Zámutov - úsek od č.d. 181 po č.d.199 - KD, ulička od č.d. 181 po č.d. 171, IBV za potokom úsek od KD (č.d.199) po lyžiarsky vlek v termíne 5. október 2018 od 11:20 h do 14:30 h...

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2 | 3
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu