Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Archív rok 2011

Fašiangový karneval MŠ Zámutov 301
Fašiangový karneval MŠ Zámutov 301
02. Marec 2011

K Fašiangom už tradične patria aj karnevaly a s tými sa akoby vrece roztrhlo. V Zámutove ich bolo niekoľko. V piatok dopoludnia sa jeden konal v alokovanom pracovisku Materskej školy č. 301, popoludní v základnej škole a v nedeľu popoludní karneval Materskej školy 388 v kultúrnom dome....

Fašiangový karneval MŠ Zámutov 388 (KD)
Fašiangový karneval MŠ Zámutov 388 (KD)
02. Marec 2011

Keď šašovia ožívajú fašiangy sa začínajú. Fašiangy a karnevaly ohlasujú príchod jari. Týmito slovami sme otvorili náš detský karneval v nedeľu 27. februára 2011 v kultúrnom dome v Zámutove....

Cirkusové varieté SAMBA
Cirkusové varieté SAMBA
23. Február 2011

Cirkusové varieté SAMBA Vás pozýva na cirkusovú show do kultúrneho domu v Zámutove dňa 6. marca 2011 o 16.00.hod. kde sa vám predstavia artisti, kúzelníci, živé zvieratá počas 80 minútového programu...

Pozvánka na vystúpenie FS Železiar
Pozvánka na vystúpenie FS Železiar
08. Marec 2011

Dňa 13. marca 2011 v kultúrnom dome v Zámutove vystúpi FS Železiar so svojím hudobno - speváckym a tanečným programom na ktorý vás srdečne pozýva . ...

Zastupiteľstvo Obce Zámutov 27.1.2011
Zastupiteľstvo Obce Zámutov 27.1.2011
30. Január 2011

Videozáznam zo zastupiteľstva Obce Zámutov zo dňa 27. Januára 2011...

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2011 / 2012
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2011 / 2012
16. Február 2011

Riaditeľstvo MŠ v Zámutove oznamuje, že od 15. februára 2011 do 15. marca 2011 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2011 / 2012. Tlačivá si môžete prevziať u riaditeľky v MŠ č.388 u p. Marty Bezekovej , alebo u zástupkyne alokovaného pracoviska v MŠ č. 301 u p. Anny Bertovej od 15.februára 2011 a vyplnené vrátiť do 15. marca 2011 ...

Zimný turnaj seniorov 2011
Zimný turnaj seniorov 2011
24. Január 2011

V sobotu 22. januára 2011 sa uskutočnil Zimný turnaj seniorov vo futbale pri príležitosti 66. výročia oslobodenia našej obce...

Všeobecné záväzné nariadenie o dani za psa
Všeobecné záväzné nariadenie o dani za psa
25. Január 2011

Obec Zámutov má prijaté všeobecné záväzné nariadenie aj do dani za psa, ktoré je potrebné uhradiť do 31.januára. Sadzba dane je 3,5 € za jedného psa a kalendárny rok....

Komunálny odpad - nakladanie s odpadom, triedenie odpadu
Komunálny odpad - nakladanie s odpadom, triedenie odpadu
14. Február 2011

Harmonogram zberu odpadu, zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností...

4. gospelový festival
4. gospelový festival
14. Február 2011

Obecný úrad Zámutov, Gréckokatolícka Cirkev, farnosť Zámutov, Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Čaklov už tradične organizujú 4. gospelový festival....

Výsledky komunálnych volieb
Výsledky komunálnych volieb
14. Február 2011

Výsledky komunálnych volieb...

Nábor do detskej folklórnej skupiny od 6 - 11 rokov
Nábor do detskej folklórnej skupiny od 6 - 11 rokov
15. Február 2011

Obec Zámutov Vyhlasuje nábor do detskej folklórnej skupiny pre deti od 6 do 11 rokov...

1. stretnutie detskej folklórnej skupiny
1. stretnutie detskej folklórnej skupiny
15. Február 2011

Oznamujeme rodičom a deťom, ktoré sa prihlásili do detskej folklórnej skupiny, že dňa 19.02.2011 o 17.00 hod. sa v telocvični ZŠ uskutoční 1. stretnutie....

Program rímsko-katolíckej cirkvi
Program rímsko-katolíckej cirkvi
15. Február 2011

Program rímsko-katolíckej cirkvi...

Program grécko-katolíckej cirkvi
Program grécko-katolíckej cirkvi
15. Február 2011

Program grécko-katolíckej cirkvi...

Program evanielickej cirkvi
Program evanielickej cirkvi
15. Február 2011

Program evanielickej cirkvi v Zámutov...

Fašiangová zabíjačka
Fašiangová zabíjačka
27. Január 2011

Ranč Záľubová. OcÚ Zámutov a FS Zámutovčan Vás pozývajú na Fašiangovú zabíjačku...

Poslanci obecného zastupiteľstva 2018-2022
Poslanci obecného zastupiteľstva 2018-2022
15. Február 2011

Poslanci obecného zastupiteľstva pre rok 2018-2022...

Obec Zámutov
Obec Zámutov
21. Február 2011

Prezentačné video obce Zámutov...

Návrh VZN o zbere preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov
Návrh VZN o zbere preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov
07. Marec 2011

- NA PRIPOMIENKOVANIE OBČANOM DO 20. Marca 2011. Obec Zámutov na základe ust. § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v y d á v a pre územie obce Zámutov t o t o všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, ...

Infraštruktúra
Infraštruktúra
15. Február 2011

Dopravná infraštruktúra, technická infraštruktúra, Telekomunikačná a informačná sieť, Elektrická sieť, Plynovodná sieť, Vodovodná a kanlizačná sieť...

Občiansky preukaz- vydanie potvrdenia o pobyte
Občiansky preukaz- vydanie potvrdenia o pobyte
14. Február 2011

Občiansky preukaz vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt. K vydaniu občianskeho preukazu je potrebné vyžiadať si v evidencii obyvateľov obecného úradu /kancelária prvého kontaktu/ potvrdenie o trvalom pobyte. ...

Prihlásenie na trvalý pobyt
Prihlásenie na trvalý pobyt
14. Február 2011

Trvalým pobytom je miesto spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR....

Prihlásenie na prechodný pobyt
Prihlásenie na prechodný pobyt
14. Február 2011

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní....

Kancelária prvého kontaktu
Kancelária prvého kontaktu
14. Február 2011

Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí obecného úradu. Na tomto mieste môžete vybaviť:...

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2 | 3 | 4
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu