Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Archív rok 2017

UPOZORNENIE - Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov
UPOZORNENIE - Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov
01. Jún 2017

...

Zmena v cestovnom poriadku od 01.06.2017
Zmena v cestovnom poriadku od 01.06.2017
30. Máj 2017

Od 01.06.2017 počnúc spojom s odchodom o 4.49 hod budú všetky autobusové spoje v našej obci premávať zo zastávky pri Bilikovej chate /viď príloha/....

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
26. Máj 2017

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2017 o 16:00 hod....

Verejná vyhláška 715/2016-03 Mi
Verejná vyhláška 715/2016-03 Mi
17. Máj 2017

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom pokračovaní resp. o odstránení uvedenej stavby a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania...

Výberové konanie MŠ č. 301
Výberové konanie MŠ č. 301
27. Apríľ 2017

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove s termínom nástupu do funkcie 1. septembra 2017...

Oznamenie o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie
Oznamenie o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie
20. Apríľ 2017

...

Oznámenie SKUEV0938
Oznámenie SKUEV0938
18. Apríľ 2017

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora do národného zoznamu a pozvánka k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora do národného zoznamu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov...

Oznámenie SKUEV0932
Oznámenie SKUEV0932
18. Apríľ 2017

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu a pozvánka k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov...

Vývoz tuhého komunálneho odpadu dňa 20.04.2017
Vývoz tuhého komunálneho odpadu dňa 20.04.2017
12. Apríľ 2017

Obecný úrad Vám týmto oznamuje, že najbližší vývoz TKO v našej obci sa uskutoční 20.04.2017 t. j. vo štvrtok. ...

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
23. Marec 2017

Týmto zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Informácia- Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Informácia- Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
16. Marec 2017

Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunit y (MRK) v obci Zámutov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva...

Krížová cesta so skupinou ANASTASIS
Krížová cesta so skupinou ANASTASIS
08. Marec 2017

Krížová cesta so skupinou ANASTASIS sa uskutoční v piatok 17. marca 2017 v Zámutove o 19:00 hod. Netradičnú Krížovú cestu pripravila bohoslovecká gospelová skupina ANASTASIS z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P.P. Gojdiča v Prešove. Čím je špeciálna? Je netradičným spracovaním utrpenia Ježiša Krista z pohľadu Jeho učeníka apoštola Petra. Krížová cesta je modlitba popretkávaná piesňovou tvorbou skupiny, doprevádzaná tieňovými výjavmi a hovoreným slovom. Srdečne pozý...

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
08. Marec 2017

Mich ľ o Matúš, 094 21 Kladzany – žiados ť o vydanie súhlasu na výrub drevín pod ľ a § 47 ods. 3 zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Zámutov. ...

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
20. Február 2017

...

Pozvánka na výročnú schôdzu - Pozemkové spol. Bývalí urbárnici v Zámutove
Pozvánka na výročnú schôdzu - Pozemkové spol. Bývalí urbárnici v Zámutove
01. Február 2017

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 12. februára 2017 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Zámutove....

Pozvánka na Ekunemickú bohoslužbu pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
Pozvánka na Ekunemickú bohoslužbu pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
26. Január 2017

...

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
26. Január 2017

Týmto zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 31. januára 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

OZNAM - ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
OZNAM - ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
19. Január 2017

Oznamujeme občanom, že dňa 23.01.2017 (pondelok) sa uskutoční zber tuhého komunálneho odpadu....

Zámutovské noviny 2017
Zámutovské noviny 2017
17. Január 2017

Milí Zámutovčania, rok 2016 je už za nami, a vďaka patrí všetkým, ktorí usilovne pracovali a venovali pre obec svoj čas a energiu. A aký bude nový rok 2017?...

OZNAM - ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV a PET FLIAŠ
OZNAM - ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV a PET FLIAŠ
17. Január 2017

Oznamujeme občanom, že dňa 18.01.2017 sa uskutoční zber zmiešaných plastov a PET fliaš....

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu