Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Archív rok 2018

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov
05. Jún 2018

...

eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny
eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny
31. Máj 2018

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: obec Zámutov - spodná časť rómskej osady úsek od č.d. 589 po č.d. 621 v termíne 15. jún 2018 od 07:30 h do 15:00 h...

Oznámenie o plánovanom výrube drevín - AGROKONDOR s. r. o.
Oznámenie o plánovanom výrube drevín - AGROKONDOR s. r. o.
31. Máj 2018

...

Verejná vyhláška - Privel s. r. o. stavebné povolenie
Verejná vyhláška - Privel s. r. o. stavebné povolenie
28. Máj 2018

Verejná vyhláška - Privel s. r. o. stavebné povolenie - Číslo: 237/ 2018- 04 Mi...

Obecné slávnosti 2018
Obecné slávnosti 2018
28. Máj 2018

Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov Vás pozývajú na obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 17. Júna o 14:00 hod. v amfiteátri pri penzióne Kondor...

Verejná vyhláška - žiadosť o vydanie stavebného povolenia VSD Košice
Verejná vyhláška - žiadosť o vydanie stavebného povolenia VSD Košice
26. Apríľ 2018

VSD a.s. Košice., Mlynská 31, 042 91 Košice •Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Zámutov rozšírenie DS NN- BTS“ v k.ú. Zámutov, •Oznámenie o začatí stavebného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA. ...

Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove
Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove
27. Apríľ 2018

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2018...

Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Zámutov
Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Zámutov
09. Apríľ 2018

Týmto zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutočnídňa 12. apríla 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Oznámenie o zápise žiakov do 1.ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019
Oznámenie o zápise žiakov do 1.ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019
04. Apríľ 2018

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v ZŠ Zámutov č.531 dňa 10.apríla 2018 pre deti z MŠ 301 v čase od 13.00.hod. pre deti z MŠ 388 v čase od 15:00.hod....

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na Komunitné centrum - stránka
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na Komunitné centrum - stránka
03. Apríľ 2018

Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci Zámutov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva....

Zmena  termínu vývozu TKO v obci
Zmena termínu vývozu TKO v obci
23. Marec 2018

Pozor, zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu! Spoločnosť FURA s. r. o. oznamuje, že vývoz TKO, ktorý sa mal uskutočniť 02.04.2018 /pondelok/ sa prekladá na 30.03.2018 /piatok/....

Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Zámutov
Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Zámutov
08. Marec 2018

Týmto zvolávam 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Upozornenie pre držiteľov voľne pobehujúcich psov!
Upozornenie pre držiteľov voľne pobehujúcich psov!
08. Marec 2018

vzhľadom k tomu, že sa v našej obci voľne pohybuje väčšie množstvo psov, starosta obce Zámutov upozorňuje spoluobčanov obce, ktorí sú vlastníkmi alebo držiteľmi psov na dodržiavanie VZN č. 21/2003 /v súlade so zák. č. 282/2002 Z.z./, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zámutov. Uvedeným VZN sa zakazuje chovateľom psov nechať psov voľne sa pohybovať po obci. Voľným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Chovatelia psov s...

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka
07. Marec 2018

...na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Zámutov Starosta obce Zámutov oznamuje, že s účinnosťou od 26.02.2018 zanikol, podľa § 25 ods. 2 písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Zámutov Maroša Zengevalda....

Verejná vyhláška - SP rozšírenie DS NN-BTS
Verejná vyhláška - SP rozšírenie DS NN-BTS
01. Marec 2018

Zámutov- Rozšírenie DS NN- BTS“- energetická líniová stavba, na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 k.ú. Zámutov, v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce, pre navrhovateľa: VSD a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO 36 599 361. ...

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
23. Február 2018

Dňa 22.02.2018 bolo zvolané 27. zasadnutie OZ, ale vzhľadom na neúčasť poslancov Obecného zastupiteľstva, neboli prítomní poslanci OZ uznášania schopní. Vzhľadom k vyššie uvedenému, zvolávam 28. zasadnutie OZ v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 26.02.2018 o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu
20. Február 2018

Schôdza sa bude konať dňa 25. februára 2018 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Zámutove....

Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
15. Február 2018

Týmto zvolávam 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Verejná vyhláška - Privel s. r. o. + O2- el.  NN
Verejná vyhláška - Privel s. r. o. + O2- el. NN
29. Január 2018

Spoločnosť VSD a.s. Mlynská 31 Košice, IČO 36 599 361 (navrhovateľ), prostredníctvom splnomocneného zástupcu PRIVEL s.r.o. Košice, podala dňa 13. 11. 2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická stavba-(líniová stavba), ktorá sa má umiestniť na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649,3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 v zastavanom území a mimo zastavaného územia k.ú. Zámutov....

Pozvánka na 26. zasadnutie OZ
Pozvánka na 26. zasadnutie OZ
19. Január 2018

Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 24. januára 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Oznámenie - AGROKONDOR s.r.o. - výrub stromov
Oznámenie - AGROKONDOR s.r.o. - výrub stromov
16. Január 2018

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov alebo elektronicky na adresu v lehote určenej pri zamutov@zamutov.sk o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie....

Pošta Zámutov - zmena otváracích hodín
Pošta Zámutov - zmena otváracích hodín
03. Január 2018

Slovenská pošta pobočka Zámutov oznamuje zmenu otváracích hodín....

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2 | 3
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu