Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Archív rok 2018

Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu /TKO/.
Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu /TKO/.
20. December 2018

Zber TKO, ktorý sa mal podľa harmonogramu vývozu odpadu uskutočniť 24.12.2018 sa presúva na 22.12.2018 /sobota/....

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
12. December 2018

Veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový komunálny odpad umiestnené od 12.12.2018 pri kultúrnom dome a pri moste pred vstupom do rómskej osady. Zbierajú sa: koberce, matrace, starý nábytok, sanitárna technika. Zbierajú sa: koberce, matrace, starý nábytok, sanitárna technika....

OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ A ŽIAKOV ZŠ
OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ A ŽIAKOV ZŠ
13. December 2018

Lístky na stravu zakúpené v roku 2018 je možné vrátiť do pokladne obecného úradu do 28.12.2018. Po tomto termíne nebude možné vrátiť peniaze....

Pozvánka na 2. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
Pozvánka na 2. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
12. December 2018

Týmto zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra o 14:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
21. November 2018

Týmto zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra o 13:00 hod. na „Ranči Zaľubova“ v Zámutove....

Regionálna potravinová a veterinárna správa - Povinosť registrácie ošípaných
Regionálna potravinová a veterinárna správa - Povinosť registrácie ošípaných
23. November 2018

...

Čistenie okolia cesty náučného chodníka
Čistenie okolia cesty náučného chodníka
19. November 2018

Dňa 19.11.2018 sme za podpory obecného úradu Zámutov vyčistili okolie cesty a les náučného chodníka od píly Matúš Vasiľ po vagónik kolejky. Vyzbieralo sa zhruba 20 plných vriec plastov, plechoviek, skla a cca 10 kusov použitých pneumatík. Plastové vrecia na zber odpadu a odvoz odpadu zabezpečil obecný úrad Zámutov....

Slaňáky 9. ročník 11/2018 - poďakovanie
Slaňáky 9. ročník 11/2018 - poďakovanie
13. November 2018

Dňa 4.11.2018 sa uskutočnil v Zámutove 9. ročník behu do vrchu – Slaňaki. ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE všetkým 140 pretekárom za účasť, všetkým sponzorom za ceny pre víťazov, Obci Zámutov a starostovi obce p. Dudovi za finančnú a organizačnú pomoc, Ranču Zaľubova a p. Bilikovi za krásne prostredie, fajný obedík a sympat. obsluhu....

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 v obci Zámutov
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 v obci Zámutov
12. November 2018

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 2 257 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 127 /49,93%/ Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1 127 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1 119 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1 093...

Vitajte v Slanských vrchoch
Vitajte v Slanských vrchoch
09. November 2018

Dokumentárny film približujúci turisticky najzaujímavejšie miesta v severovýchodnej časti Slanských vrchov, ktorý bol vyrobený v roku 2014 v rámci realizácie projektu Vitajte v Slanských vrchoch....

Čaro nepoznaného: Slanské vrchy - východ
Čaro nepoznaného: Slanské vrchy - východ
08. November 2018

Dokumentárny film približujúci turisticky najzaujímavejšie miesta v severovýchodnej časti Slanských vrchov, ktorý bol vyrobený v roku 2014 v rámci realizácie projektu Vitajte v Slanských vrchoch....

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531
08. November 2018

Obec Zámutov má schválený projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ...

Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov
08. November 2018

Obec Zámutov má schválený projekt „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K813-221-1...

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov - prehľad základných povinností
Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov - prehľad základných povinností
26. Október 2018

Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h....

Čistenie potoka a okolia v časti rómska osada Zámutov
Čistenie potoka a okolia v časti rómska osada Zámutov
23. Október 2018

Z dôvodu veľkého znečistenia potoka od komunálneho odpadu, v časti rómska osada, obec pristúpila k vyčisteniu potoka a okolia v tejto časti obce. V prípade spozorovania čiernych skládok, alebo ľudí, ktorí vyhadzujú odpad do potoka a okolia, prosíme občanov aby to okamžite nahlásili na obecnom úrade alebo obecnej občianskej hliadke. Za znečisťovanie okolia a potoka, vytváranie čiernych skládok uloží Obec previnilcom pokutu!...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny
Plánované prerušenie distribúcie elektriny
23. Október 2018

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s viacerými odbernými miestami dňa 9. november 2018 v čase od 08:30 h do 13:30 h...

Zber nebezpečného odpadu 26.10.2018
Zber nebezpečného odpadu 26.10.2018
19. Október 2018

dňa 26.10.2018 v čase od 12.15 - 13.15 hod sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu od obecného úradu. Občania, ktorým tento termín nevyhovuje, môžu nebezpečný odpad /batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok/ nosiť od pondelka 22.10.2018 v čase od 7:30 do 15:00 hod k skladu Ocú....

Dnes 16.10.2018 prebieha zber triedeného odpadu - Elektroodpad, Tetrapak, plechovky od alko a nealko nápojov...
Dnes 16.10.2018 prebieha zber triedeného odpadu - Elektroodpad, Tetrapak, plechovky od alko a nealko nápojov...
16. Október 2018

Elektro odpad: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami. Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče. Kovové obaly: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte odpad! Nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s inýmmateriálom, obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo...

Verejná vyhláška - dodatočné povolenie drobnej stavby - El. prípojka L. Kotľar
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie drobnej stavby - El. prípojka L. Kotľar
09. Október 2018

...

Verejné obstarávanie - názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zámutov
Verejné obstarávanie - názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zámutov
03. Október 2018

...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Zámutove
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Zámutove
01. Október 2018

bec - Mesto - Mestská časť1) .......Zámutov........................................... uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1): Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) ...

Verejné obstarávanie - Šatne pre futbalový klub Zámutov
Verejné obstarávanie - Šatne pre futbalový klub Zámutov
28. September 2018

Názov zákazky: Šatne pre futbalový klub Zámutov Zákazka zadávaná podľa §117 Druh: práce...

Oznámenie o dražbe - Konkurz a reštrukturalizácia , k. s. správca S 1865
Oznámenie o dražbe - Konkurz a reštrukturalizácia , k. s. správca S 1865
26. September 2018

Ako dražobník v súlade s obsahom ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie dobrovoľnej dražby zverejnením tohto oznámenia o dobrovoľnej dražbe......

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
19. September 2018

...

VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
14. September 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť obce Zámutov - úsek od č.d. 181 po č.d.199 - KD, ulička od č.d. 181 po č.d. 171, IBV za potokom úsek od KD (č.d.199) po lyžiarsky vlek v termíne 5. október 2018 od 11:20 h do 14:30 h...

VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
14. September 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť obce Zámutov z TS 1 - úsek od č.d. 431 po č.d. 198, úsek od č.d. 97 po č.d. 249 (ľavá aj pravá strana ulice), úsek od č.d. 499 po č.d. 65, ulica ku domu smútku v termíne 5. október 2018 od 08:30 h do 12:00 h...

Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení, resp. o odstránení uvedenej stavby
Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení, resp. o odstránení uvedenej stavby
14. September 2018

Kotľar Lukáš a Iveta Kotľarová r. Ličartovská obaja bytom Zámutov č. 543, nepovolená drobná stavba: „Elektrická prípojka, časť odberné el. zariadenie“ k pozemkom parcely CKN číslo 513/ 184, 513/121 k.ú. Zámutov, -Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení, resp. o odstránení uvedenej stavby...

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Odborný zamestnanec v MŠ 301
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Odborný zamestnanec v MŠ 301
14. September 2018

Voľné pracovné miesto: Odborný zamestnanec v MŠ – 1 pracovné miesto (1 prac.miesto na plný úväzok, alebo 2 pracovné miesta na polovičný úväzok). Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov...

Oznámenie o strategickom dokumente ZMENY A DOPLNKY č.1 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁMUTOV  v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
Oznámenie o strategickom dokumente ZMENY A DOPLNKY č.1 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁMUTOV v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
12. September 2018

Oznámenie o strategickom dokumente (podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov) ZMENY A DOPLNKY č.1 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁMUTOV v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ stavebný zákon „)....

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
06. September 2018

...

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – elektrospotrebiče
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – elektrospotrebiče
06. September 2018

...

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – hudobné nástroje s príslušenstvom
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – hudobné nástroje s príslušenstvom
06. September 2018

...

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – nábytok
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – nábytok
06. September 2018

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – nábytok Zákazka zadávaná podľa §117 Druh: tovary...

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov
03. September 2018

Obec Zámutov ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Zámutov podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o z n a m u j e v e r e j n o s t i v súlade s ustanovením §22 ods. (1) stavebného zákona, že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Zámutov s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa 20. septembra 2018 ( vo štvrtok ) o 14:00 hod. na Obecnom úrad...

OZNAM - Zber papiera výmenou za toaletné a hyg. potreby
OZNAM - Zber papiera výmenou za toaletné a hyg. potreby
31. August 2018

Včera 30.08. sa v našej obci uskutočnil zber starého papiera výmenou za toaletný papier a hygienické potreby. Z kapacitných dôvodov nebol pozbieraný papier v celej obci. Ďalší zber bude pokračovať 05.-06.09.2018 po 16.00hod. Zbiera sa do 18.00 hod. Ak súkromná firma pozbiera všetok vyložený papier už 05.09./ stredu/, 06.09. sa ďalší zber neuskutoční....

Menovanie  zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
30. August 2018

V zmysle § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n u j e m za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Zámutov, konané dňa 10. novembra 2018 Adrianu Švarnú....

Pozvánka na 32. zasadnutie OZ Zámutov
Pozvánka na 32. zasadnutie OZ Zámutov
28. August 2018

Týmto zvolávam 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 05. septembra 2018 o 16:00 hod.na Obecnom úrade v Zámutove....

Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete- mobilnej telefónnej siete O2 Slovakia s.r.o., GSM bod: 68189/VTZAM“-
Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete- mobilnej telefónnej siete O2 Slovakia s.r.o., GSM bod: 68189/VTZAM“-
24. August 2018

...

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie
23. August 2018

zamutov@zamutov.sk...

VSD Plánované prerušenie distribúcie elektriny
VSD Plánované prerušenie distribúcie elektriny
13. August 2018

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:...

Upovedomenie o začatých správnych konaní
Upovedomenie o začatých správnych konaní
22. August 2018

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny...

Oznámenie o voľných pracovných miestach
Oznámenie o voľných pracovných miestach
09. August 2018

Asistent učiteľa v MŠ 301, odborný zamestnanec pre MŠ 301 Zámutov...

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
09. August 2018

...

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
27. Júl 2018

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)“ Zákazka zadávaná podľa §117 Druh: práce...

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
27. Júl 2018

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu Suntel Group, Březnícka 5602, 760 01 Zlín, Česká republika a následne prostredníctvom splnomocneného zástupcu SUNTEL SK, s.r.o., Mojmírova 8,  040 01 Košice, podala dňa 24. 07. 2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby......

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb  do orgánov samosprávy obcí
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
26. Júl 2018

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Zámutov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 27. júlu 2018 má 3 203 obyvateľov....

Verejná vyhláška - rekonštrukcia vedenia 1x110 kV č. 6840 v úseku Lemešany – Zámutov
Verejná vyhláška - rekonštrukcia vedenia 1x110 kV č. 6840 v úseku Lemešany – Zámutov
24. Júl 2018

Predmetom stavebných úprav je: - V úseku p.b.č. 1 – p.b.č. 5A. Výmena pôvodných izolátorových závesov s keramickými izolátormi za nové s kompozitnými izolátormi. Výmena pôvodného zemného lana za kombinované zemné lano. Stožiare a vodiče zostávajú pôvodné. - V úseku p.b.č. 5A – p.b.č. 73. Výmena pôvodných 67 ks stožiarov za nové (okrem stožiara č. 73). Výmena pôvodných fázových vodičov za nové vodiče. Výmena pôvodného zemného lana za kombinované zemné lano. Výmena pôvodných izolátorových závesov ...

Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: IBV Zámutov- rómska osada, SO – 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy.
Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: IBV Zámutov- rómska osada, SO – 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy.
20. Júl 2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
25. Jún 2018

Týmto zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania:  „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Zámutov“ (15.6.2018)
Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania: „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Zámutov“ (15.6.2018)
15. Jún 2018

Lehota na predloženie ponuky: 27.06.2018, do 09:00 hod....

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu