Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Orgány obce Zámutov - ZÁMUTOV
Aktualizované: 16. Február 2015 11:27:04
(1)

Orgány obce Zámutov

  1. Orgány obce tvorí starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo pre funkčné obdobie r. 2015-2018 tvorí 9 poslancov.

 

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove

A.  zriaďuje komisie a to:

     1. komisiu finančnú a správy  obecného majetku

     2. komisiu životného prostredia

     3. komisiu verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú

     4. komisiu pre školstvo, mládež, kultúru a šport

     5. komisiu pre ochranu verejného záujmu

     6. komisiu výstavby a rozvoja obce, zamestnanosti a spolupráce s podnikateľskou sférou          

 

B.  volí

 

1.      predsedu

- komisie finančnej a správy obecného majetku p. Badinkovú Martu

členov komisie:

- p. Virostka Petra, p. Putorákovú Vieru, p. Nagyovú Viktóriu

 

2.      predsedu

- komisie životného prostredia Bc. Pavlika Petra

členov komisie:

- p. Ličáka Tomáša, p. Putoráka Vladimíra ml.

 

3.      predsedu

- komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú Ing. Olejára Petra

členov komisie: - Bc. Pavlíka Petra, p. Tiňa Mareka

 

4.      predsedu

- komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport p. Bajusa Jána

členov komisie:

-          p. Kepeňa Jaroslava, p. Bezekovú Martu, Mgr. Zajacovú Ľubicu


5.      predsedu

- komisie pre ochranu verejného záujmu p. Gaľu Miroslava

členov komisie:

p. Badinkovú Martu, p. Ličáka Tomáša

  

6.      predsedu

- komisie výstavby a rozvoja obce, zamestnanosti a spolupráce s podnikateľskou sférou p.Zengevalda Maroša

členov komisie:

p. Matušku Jozefa, p. Mitaľa Milana, p. Nagyovú Viktóriu


    Náplň práce, rokovací poriadok ako i zloženie komisií schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Komentáre (1)

(pridať)
anonym (...112.119.109)
25. 04. 2016 - 20:08:19

| ziadam vysetrit napadnutie ucitelky materskej skolky ktora bola napadnuta romskym obcanom a riesit to s policiou ide o romsku materrsku skolku a nesnaste sa to ututlat uz je tu toho dost
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=