Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Aktualizované: 17. Marec 2011 13:15:29
(0)

Povinné informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

Povinné informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

Spôsob získania informácií

Informácie možno získať:

1.      Osobne  na sekretariáte  obecného úradu Zámutov.

Na nahliadnutie sú:

a.       základné informácie podľa § 5 zákona 211/2000 Z.z.,

b.      termíny rokovaní OZ a program rokovania OZ,

c.       uznesenia OZ,

d.      termín a program rokovania komisií OZ,

e.       zbierky zákonov,

f.       všeobecne záväzné nariadenia obce Zámutov

g.      Štatút obce Zámutov a jeho prílohy

 

2.      Prostredníctvom siete Internet - na adrese WWW.ZAMUTOV.SK sú zverejňované:

a.       základné informácie podľa § 5 zákona 211/2000 Z.z.,

b.      termíny rokovaní OZ a program rokovania OZ,

c.       termíny a program rokovania komisií OZ,

d.      uznesenia OZ,

e.       všeobecne záväzné nariadenia obce Zámutov

f.       Štatút obce Zámutov a jeho prílohy,

g.      Tlačové informácie Obce Zámutov

h.      Kultúrno-spoločenské informácie

 

3.      Na verejnej tabuli umiestnenej na prízemí v budove obecného úradu,  základné informácie podľa § 5 zákona 211/2000 Z.z.,

4.      Podaním žiadosti:

- písomne - písomnú žiadosť možno podať na obecnom úrade Zámutov alebo poštou na adresu: Obecný úrad č. 434, Zámutov, Slovensko, 094 15


Formulár žiadosti o poskytnutie informacii   /format  rtf 31 kB/

  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zamutov@zamutov.skObec Zámutov sa riadi zákonom č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom c. l38/l991 Zb. o majetku obcí, zákonom c. 346/l990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, dalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom obce Zámutov, všeobecne záväznými nariadeniami obce Zámutov a ďalšími vnútornými predpismi mesta.

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu