Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Zverejnené: 12. August 2011 10:47:32
(0)

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Višňovský Dušan, starosta obce Zámutov

 

                                                                                              Poslancom OZ,

                                                                                              obec. kontrolórovi

 

                                                                                              v Zámutove,

                                                                                              dňa 11. augusta 2011

 

Vec 

P o z v á n k a

na  5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

      Týmto  zvolávam 5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

dňa 16. augusta  1400  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program:

 

  1. Zloženie sľubu Ing. Haľka M. za poslanca OZ
  2. Kontrola plnenia uznesenia
  3. Informácia o stave „ČOV a kanalizácia Zámutov“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  4. Vyhodnotenie hospodárenia za I. polrok 2011
  5. Úprava rozpočtu obce na rok 2011
  6. Priebežné vyhodnotenie investičnej výstavby za I. polrok 2011
  7. Schválenie VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a na úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec Zámutov
  8. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 50/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Zámutov
  9. Rôzne

10.  Interpelácia poslancov

 

 

 

                                                                                              Višňovský Dušan

                                                                                                  starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu