Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Aktualizované: 24. December 2014 12:43:29
(0)

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Višňovský Dušan, starosta obce Zámutov

 


Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi
v Zámutove,
dňa 22. decembra 2014

 

Vec
Pozvánka

na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa
uskutoční


dňa 02. januára 2015 o 13:00 hod.
na „Ranči Zaľubova“ v Zámutove.


Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva (zástupcu starostu obce)
9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
11. Určenie platu starostu obce
12. Diskusia
13. Záver


Višňovský Dušan
starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu