Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Pridané: 27. November 2015 14:59:39
pdf dokument (0)

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

 

Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi
v Zámutove,
dňa 27.11.2015

 

Vec

 P o z v á n k a

na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

dňa 15. decembra 2015 o 1600 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program zasadnutia:

 1. Kontrola plnenia uznesení za rok 2015
2. Vyhodnotenie hodnotenie investičných akcií za rok 2015
3. Plán práce a program rokovaní OZ na I. polrok 2016
4. Schválenie rozpočtu na rok 2016
5. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zámutov na rok 2016
6. Schválenie VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a na dieťa MOS a školského zariadenia so sídlom na území obce Zámutov
7. Informácia o zápise do kroniky obce
8. Návrh Rady školy pri ZŠ Zámutov na odvolanie riaditeľky ZŠ Zámutov
9. Rôzne.
10. Diskusia

 

Duda Stanislav

starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu