Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Zverejnené: 14. Jún 2012 13:08:50
(0)

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19. júna o 15:00 hod OcÚ Zámutov

Višňovský Dušan, starosta obce Zámutov

Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi
v Zámutove,
dňa 13. júna 2012

 

Vec
P o z v á n k a
na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

dňa 19. júna o 15:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove

 

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2011
- plnenie rozpočtu, dôvodová správa
- dane a poplatky - správa
- auditorská správa
- správa o inventarizácii za rok 2011
- návrh záverečného účtu – schválenie
-stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
1. Prejednanie a schválenie časov. plánu práce a programu rokovaní OZ na II. polrok 2012
7. Informácia o stave „ČOV a kanalizácia Zámutov“
8. Rôzne
- prehodnotenie úveru
9. Interpelácia poslancov

 


Višňovský Dušan
starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu