Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Zverejnené: 22. Október 2012 11:03:16
(0)

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Višňovský Dušan, starosta obce Zámutov

Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi
v Zámutove,
dňa 18. októbra 2012

 

Vec
P o z v á n k a

 
na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
 

Týmto zvolávam 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa
uskutoční


dňa 25. októbra o 14:00 hod.
na Obecnom úrade v Zámutove
 

 

Program:
1. Kontrola plnenia uznesenia
2. Príprava inventarizácie za rok 2013 – menovanie členov invent. komisií
3. Prejednanie hospodárenia za I. polrok 2012
4. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania podmienok poskytovania dotácií
z rozpočtu obce v roku 2012
5. Rôzne: - žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku

 

Višňovský Dušan
starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu