Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Zverejnené: 20. Jún 2016 08:02:04
pdf dokument (6)

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

 

Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi
v Zámutove,
dňa 15.06.2016

 

Vec
 

P o z v á n k a

 na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
 

Týmto zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční
dňa 23. júna 2016 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.


Program zasadnutia:
1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2015
- plnenie rozpočtu, dôvodová správa
- auditorská správa
- návrh záverečného účtu – stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, schválenie
záverečného účtu
4. Úprava rozpočtu na rok 2016
5. Prejednanie platu starostu obce
6. Prejednanie a schválenie časov. plánu práce a programu rokovaní OZ na II. polrok 2016
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
8. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu podzemného vedenia elektrického
kábla na pozemku vo vlastníctva obce Zámutov a návrh na uzavretie „Zmluvy o budúcej
zmluve na vecné bremeno“
9. Rôzne
10. Interpelácia poslancov


Duda Stanislav
starosta obce
 

Komentáre (6)

(pridať)
xyz (...48.46.13)
26. 06. 2016 - 22:41:33

| Pani poslanci Pán Zengevald Maroš Tomáš Ličak prečo keď sa ide schvaľovať dôležite veci v Obci vždy na zastupiteľstvo chýbate ,či sa schvaľuje rozpočet veľmi dôležitá vec alebo plat Starostu vždy si nájdete výhovorku len aby ste boli čisti , ja nič ja muzikant . Na vašom mieste by som sa vzdal mandátu ste len na smiech načo ste kandidovali keď sa bojíte , Ličak o miesto pre otca a Maroš aby ľudia o jeho osobe Nepísali .
xyz (...48.47.12)
22. 06. 2016 - 22:06:07

| Páni poslanci neriešte tu toľko plat starostu, treba poriešiť aj pána doktora ktorý sídli v materskej škôlke. Podľa Vás je to v poriadku??? Chodia tam aj vaše deti, nad týmto sa treba zamyslieť (ak máte s čím)
xyz (...48.47.12)
22. 06. 2016 - 22:01:44

| To snáď nie je pravda za rok dvakrát zvýšiť plat? Chcela by som vedieť ktorý poslanec to takto navrhol??? A jasne jeho poddané ovečky mu pekne dvíhajte ruky, treba mu ved sa málo narobil pracne lebo hanebne to už neunesie.
Marian (...48.47.12)
22. 06. 2016 - 17:44:18

| Kedy naš pan kontrolor skontroluje stravovanie zamestnancov o.u lebo naša šľachta sa stravuje od r.2013 zadarmo na ukor obecnej pokladne
michal (...54.150.67)
21. 06. 2016 - 23:12:58

| Páni poslanci aj vám tak ľahko dvíhajú platy v zamestnaní
Anežka (...48.47.12)
21. 06. 2016 - 21:54:02

| Len mu dvíhajte plat aby pán starosta mal začo za k.....i chodiť
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu