Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove - ZÁMUTOV
Pridané: 26. Máj 2017 11:26:15
pdf dokument (0)

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

 

Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi

v Zámutove,
dňa 25.05.2017

 

 

Vec
P o z v á n k a
na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční
dňa 30. mája 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia:

 1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prejednanie inventarizácie za rok 2016
4. Schválenie spolufinancovania na realizácii projektu „Občianske hliadky“
5. Príprava obecných osláv
6. Zmena rozpočtu na rok 2017
7. Rôzne:
a) žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. David František ml. Zámutov č. 542
b) schválenie finančného daru pre novokňaza
8. Interpelácia poslancov

 

Duda Stanislav
starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=