Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Zverejnené: 14. September 2017 13:13:57
pdf dokument (0)

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

 

v Zámutove,

dňa 13.09.2017

 

Vec

P o z v á n k a

na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove


Týmto zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove,

ktoré sa uskutočnídňa 20. septembra 2017 o 16:00 hod.na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program zasadnutia:

1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Žiadosť ŠK Róma Zámutov o poskytnutie dotácie

4. Schválenie VZN Obce Zámutov č. 3/2017 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce ZÁMUTOV

5. Schválenie VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Zámutov na podporu práce s mládežou

6. Schválenie VZN č. 5/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Zámutov

7. Schválenie spoluúčasti obce na realizácii rekonštrukcie nájomných bytov nižšieho štandardu v RO

8. Schválenie zmeny rozpočtu

9. Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce

10. Schválenie odkúpenia pozemkov

11. Rôzne : - žiadosť p. Ovšaka Ivana o odkúpenie obecného pozemku

12. Interpelácia poslancov

 

 

Duda Stanislav starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu