Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Pridané: 15. Február 2018 14:47:08
pdf dokument (0)

Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

 

Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi

v Zámutove,
dňa 15.02.2018

 

Vec
P o z v á n k a

na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční
dňa 22. februára 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program zasadnutia:
1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení za rok 2017
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2018
4. Prerokovanie a schválenie uznesenia č. 276/26/2018
5. Prerokovanie a schválenie uznesenia č. 277/26/2018
6. Prerokovanie a schválenie uznesenia č. 278/26/2018
7. Úpravu rozpočtu na rok 2018
8. Schválenie zámeru financovania výstavby 12 b. j. nižšieho štandardu v RO
9. Schválenie bankovej záruky na zabezpečenie úveru zo ŠFRB
10. Rôzne: a) majetko-právne vysporiadanie parcela č. 40, k.ú. Zámutov
b) žiadosť p. Ladislava Feriho, č. 454 o odkúpenie pozemku
11. Interpelácia poslancov

 


 
Duda Stanislav

starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu