Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Pozvánka na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva - ZÁMUTOV
Pridané: 30. Október 2014 18:07:54
(0)

Pozvánka na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Višňovský Dušan, starosta obce Zámutov

 

Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi
v Zámutove,
dňa 30.10.2014

 

Vec
P o z v á n k a

na 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa
uskutoční dňa 4. novembra 2014 o 15:00 hod.
na Obecnom úrade v Zámutove

Program:
1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce
3. Prejednanie poskytnutia dotácií
4. Úprava rozpočtu
5. Rôzne
6. Interpelácia poslancov

 

Višňovský Dušan v. r.
starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=