Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Zámutov - ZÁMUTOV
Pridané: 09. Apríľ 2018 17:01:37
pdf dokument (0)

Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Zámutov

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

v Zámutove,

dňa 09.04.2018

 

Vec

P o z v á n k ana 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove,

ktoré sa uskutočnídňa 12. apríla 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program zasadnutia:

1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Schválenie ročného plánu pre obec Zámutov na úseku CO4. Schválenie predloženia ŽoNFP „Zberný dvor v obci Zámutov“

5. Prejednanie inventarizácie za rok 2017

6. Príprava obecných osláv

7. Rôzne: - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Červeňák- majetko-právne vysporiadanie parcely č. 40 – areál MŠ č. 388

8. Interpelácia poslancov

 

Duda Stanislav

starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=