Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Pridané: 25. Jún 2018 08:04:56
pdf dokument (0)

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

 

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

v Zámutove,

dňa 21.06.2018

 

Vec

P o z v á n k a

na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove


Týmto zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

dňa 27. júna 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program zasadnutia:

1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2017:

  • plnenie rozpočtu, dôvodová správa
  • auditorská správa
  • návrh záverečného účtu, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, schválenie záverečného účtu

4. Úprava rozpočtu na rok 20185. Schválenie prolongácie krátkodobého úveru (Superlinka)

6. Prejednanie a schválenie časov. plánu práce a programu rokovaní OZ na II. polrok 2018

7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

8. Rôzne: 

  • schválenie odpredaja obecného pozemku pre p. Davida Františka ml.
  • žiadosť p. Hadžalu o finančný príspevok
  • žiadosť ŠK ROMA o navýšenie dotácie na rok 2018

9. Interpelácia poslancov

 

Duda Stanislav

starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu