Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Aktualizované: 31. August 2018 12:26:57
pdf dokument (1)

Pozvánka na 32. zasadnutie OZ Zámutov

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

v Zámutove,

dňa 28.08.2018

 

Vec

P o z v á n k a

na 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove


Týmto zvolávam 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

dňa 05. septembra 2018 o 16:00 hod.na Obecnom úrade v Zámutove.


Program zasadnutia:

1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Vyhodnotenie hospodárenia za I. polrok 2018

4. Prejednanie a úprava rozpočtu obce na rok 2018

5. Žiadosť FK Tatran Zámutov o navýšenie dotácie na rok 2018

6. Žiadosť ŠK ROMA Zámutov o navýšenie dotácie na rok 2018

7. Priebežné vyhodnotenie investičných akcií za I. polrok 2018

8. Rôzne

9. Interpelácia poslancov

 

 

Duda Stanislav

starosta obce

Komentáre (1)

(pridať)
Roman (...40.47.155)
03. 09. 2018 - 12:38:29

| Žiadame FK Tatran Zámutov a ŠK ROMA stransparentniť financovanie klubov aby občania vedeli na čo sú použité ich peniaze. Koľko peňazí ide na prevádzku klubov, koľko na platy atď.. Ako sa kluby zúčastňujú na rozvoji obce, ako zapájajú žiakov do športových aktivít. Tieto informácie pravidelne aktualizovať na obecnej stránke klubu. Je to pre dobré meno klubov a samozrejme dobro občanov obce Zámutov, ktorých peniaze sa používajú.
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu