Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Zverejnené: 08. December 2011 15:46:46
pdf dokument (0)

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Višňovský Dušan, starosta obce Zámutov

 

                                                                                              Poslancom OZ,

                                                                                              obec. kontrolórovi

 

                                                                                              v Zámutove,

                                                                                              dňa 08. decembra  2011

 

 

Vec 

P o z v á n k a

na  7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

      Týmto  zvolávam 7.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

dňa  15. decembra  1300  hod.

v jedálni Materskej školy č. 388

 

 

Program:

 

  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Scvhválenie rozpočtu na rok 2012.
  3. Prejednanie inventarizácie za rok 2011 – návrh na vyradenie
  4. Návrh na úpravu rozpočtu a iné
  5. Schválenie VZN č. 5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

      záchranných prác

  1. Vyhodnotenie investičnej výstavby za rok 2011
  2. Informácia o verejnom vodovode, ČOV a kanalizácii v obci
  3. Rôzne: - žiadosť p. Dolhého o rekonštrukciu soc. zariadení vo „Vinárni“

- žiadosť o prenájom obecného pozemku pre umiestnenie telekomunikačného  

   stožiara pre firmu Slovak Telekom a. s.

- žiadosť MUDr. Gazdíka Petra, Prešov o prenájom priestorov zdravotného          

   strediska

  1. Interpelácia poslancov

 

 

 

 

                                                                                              Višňovský Dušan

                                                                                                  starosta obce

 

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu