Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Pridané: 02. December 2015 09:22:18
(0)

Pozvánka na zhromaždenie pozemkového spoločenstva

   Pozemkové spoločenstvo

          združených pozemkov, trávnatých porastov, pasienkov a lesov

 Bývalí  urbarnici Z á m u t o v

 

Týmto pozýva všetkých členov pozemkového spoločenstva na

ZHROMAŽDENIE

pozemkového spoločenstva,   ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. januára 2016 o 15.00 hodine v kultúrnom dome v Zámutove.

 

S týmto programom:       Otvorenie

                                     Voľba komisii

                                     Správa o činnosti PS v roku 2015

                                     Správa o finančnom hospodárení PS v roku 2015

                                     Správa dozornej rady PS

                                     Plán práce PS na rok 2016

                                     Rôzne                              

                                     Diskusia

                                     Uznesenie

                                      Záver

 

Účasť každého člena PS je nutná. V prípade neúčasti písomne splnomocnite iného člena PS, aby Vás zastupoval na zhromaždení PS.

 

 

Vzor splnomocnenia.

 


Splnomocnenie

ktorým podpísaný(á)  ......................................................narodený:............................

bytom  ..............................................splnomocňujem..................................................

číslo OP ................................... aby ma zastupoval v plnej miere aj pri hlasovaní

na zhromaždení Pozemkového spoločenstva združených pozemkov, trávnatých porastov, pasienkov a lesov Bývalí urbarnici Zámutov.

 

V ............................................ dňa .....................................

 

 

                                                                                    ..............................................

                                                                                           podpis člena PS

 

Ja .............................................ako splnomocnenec toto splnomocnenie  prijímam

 

 

                                                                                    ................................................

                                                                                         Podpis splnomocnenca 

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu