Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Predmet verejného obstarávania - ZÁMUTOV
Aktualizované: 06. Február 2018 09:30:21
(0)

Predmet verejného obstarávania

 

Názov zákazky: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – schodolez na prepravu osôb na invalidnom vozíku (6.2.2018)

1. Výzva

2. Návrh zmluvy

 


 

 

Názov zákazky: Byty nižšieho štandardu 12b.j. – Zámutov


Názov zákazky: Chodník v obci Zámutov

1. Výzva... (PDF)

2. A - Príloha č .1 - Výkaz výmer... (PDF)

2. B - Príloha č. 1 - Výkaz výmer... (XLSX)

3. A - Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok... (PDF)

3. B - Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok... (DOC)

4. - Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia... (PDF)

  

Názov zákazky: Nadstavba MŠ Zámutov č. 301

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác zadávaná podľa §117 

1. Výzva (PDF)...

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer (PDF)...

2. B Príloha č. 1 Výkaz výmer (XLSX)... 

3. A Príloha č. 2 - Návrh ZoD (PDF)...

3. B Príloha č. 2 - Návrh ZoD (DOC)...

4. Príloha č. 3 - projektová dokumentácia (PDF)

5. Príloha č. 4 - Stavebné povolenie (PDF)...

 
 

Názov zákazky: Oplotenie ihriska.

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác zadávaná podľa §117

1. Výzva... (pdf)

2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer... (pdf)

2.B Príloha č. 1 Výkaz výmer... (XLSX)

3.A Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok... (pdf)

3.B Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok... (doc)

4. Príloha č. 3 Projektová dokumentácia... (pdf)

5. Príloha č. 4 Povolenia... (pdf)

6. Príloha č. 5 Dopravné značenie... (pdf)Názov zákazky: Telocvičňa ZŠ Zámutov – stavebné úpravy

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác zadávaná podľa §117

1. Výzva... (DPF)

2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer... (PDF)

2.B Príloha č. 1 Výkaz výmer...(XLS)

3 .A Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok... (PDF)

3. B Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok... (DOC)

4. Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia... (PDF)

 


 

Názov zákazky: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

1. Súťažné podklady... (pdf)

2. Príloha č. 1 Projektová dokumentácia... (pdf)

3. A Príloha č. 2 - Výkaz výmer... (pdf)

3. B Príloha č. 2 - Výkaz výmer... (xls)

4. Príloha č. 3 ZoD... (doc)

5. Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria... (doc)

6. Príloha č. 5 Stavebné povolenie KC... (pdf)

7. A Príloha č. 6 jednotný eu. formulár... (pdf)

7. B Príloha č. 6 jednotný eu. formulár... (rtf)

8. Vysvetlenie SP č. 1...


Názov zákazky: Telocvičňa ZŠ Zámutov – stavebné úpravy

 

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác   zadávaná podľa §117

UPOZORNENIE: Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky!!!

Telocvičňa ZŠ Zámutov – stavebné úpravy - 1. Výzva... (PDF)

Telocvičňa ZŠ Zámutov – stavebné úpravy - 2.A - Príloha č. 1 - Výkaz výmer... (PDF)

Telocvičňa ZŠ Zámutov – stavebné úpravy - 2.B - Príloha č. 1 - Výkaz výmer... (XLXS)

Telocvičňa ZŠ Zámutov – stavebné úpravy - 3.A- Príloha č. 2 - Návrh min. zmluvných podmienok... (PDF)

Telocvičňa ZŠ Zámutov – stavebné úpravy - 3.B - Príloha č. 2 - Návrh min. zmluvných podmienok... (DOC)

Telocvičňa ZŠ Zámutov – stavebné úpravy - 4. Príloha č. 3 PD... (PDF) 

Zákazka podlimitná

Názov zákazky: Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obci Zámutov (24.11.2016)

Výzva... (PDF)

Príloha č.1 - Formulár... (DOC)

Príloha č. 1 Formulár PDF... (PDF)

Návrh Zmluvy... (DOC)

Návrh ceny... (XLS)

Návrh ceny... (PDF)

Návrh na plnenie kritéria... (DOC) 

VO 08 Listy č. 1 HA  - SP - vysvetlenie (PDF)

 


 

Zákazka podľa §9, ods. 9, názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy – stavebné úpravy

1.0 Výzva (PDF)

1.1 Výkaz výmer (PDF)

1.1 Výkaz výmer (XLS)

2.0  Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok

3.1 pôdorys starý stav

3.2 pôdorys nový stav

3.3 perspektíva 

Zákazka podľa §9, ods. 9, názov zákazky: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod

Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod - 1. VO-3 Výzva stavba...

SOH a práčovňa RO - plynovod - Príloha č. 1 - Výkaz výmer...

SOH a práčovňa RO - plynovod - Príloha č. 2 - SO03.P1...

SOH a práčovňa RO - plynovod - Príloha č. 2 - SO03.P3...

SOH a práčovňa RO - plynovod - Príloha č. 2 - SO04.P4...

SOH a práčovňa RO - plynovod - Príloha č. 2 - SO04.P5.6...

SOH a práčovňa RO - plynovod - Príloha č. 2 - TS 1...

SOH a práčovňa RO - plynovod - SOH a práčovňa RO - plynovod - Príloha č. 2 -SO03.P2...

 


 

Zákazka podľa §9, ods. 9, názov zákazky:  Vypracovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácii obce Zámutov na stupni Koncept územného plánu obce

Výzva...  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií – SO 01 – Miestna komunikácia Rómska osada


VO-3 Výzva stavba MK...

VO-3 Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok...

VO-3 Príloha č. 1 - Výkaz výmer...

VO-3 Príloha č. 1 - Výkaz výmer...


 

Spracovanie návrhu územného plánu obce Zámutov

 

Príloha č. 1 - Minimálne zmluvné podmienky

VO-3 Výzva

Zverejnenie zadávania zákazky

 

 


 

Zákazka podľa § 9, ods. 9 – Osobný automobil

Zákazka podľa § 9, ods. 9 – Osobný automobil

 


 

Oprava miestnej komunikácie v obci Zámutov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  „Oprava miestnej komunikácie v obci Zámutov“


Informácia o otváraní ponúk (PDF)...

VO 04 Výzva oznamenie_218076 (PDF)...

VO 04 SP -1 (PDF)...

Príloha č1 - OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI ZÁMUTOV (XLS)...

Príloha č1 - OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI ZÁMUTOV (PDF)...

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (DOC)...

Návrh min. zmluv. podm (PDF)...

Návrh min. zmluv. podm (DOC)...

Vysvetlenie súťažných podkladov (PDF)...

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF