Aktualizované: 09. Október 2017 09:34:55
(0)

Program grécko-katolíckej cirkvi

Odkaz na originál dokument...

 

Farský list č. 218

gréckokatolíckej cirkvi v Zámutove

 

 

Drahí bratia a sestry,

   v tomto týždni si pripomíname pamiatku svätého apoštola Jakuba Alfejovho. Je jedným z Dvanástich apoštolov, najbližších Kristových učeníkov. Zaiste, aj preňho, tak ako pre ostatných, bolo vyvolenie za apoštola istým spôsobom tajomstvom. Kristus si ich prosto vybral. Boli to jednoduchí muži, niektorí rybári a nevedeli ani čítať či počítať. A navyše, muži rôznych pováh. Písmo často ukazuje aj slabosti apoštolov. Ukazuje, ako nechápali Krista, ako boli s Ním,  no predsa sa nie vždy riadili Jeho Slovom. Pán Ježiš ich formoval, akosi okresával ich srdcia a premieňal ich. Ako hovorí aj v evanjeliu sviatku tohto apoštola: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčil“ (Lk 10,21). Prečo to všetko takto zariadil? Prečo si vybral práve ich? Zrejme preto, že aj keď mali dosť  chýb a často nechápali, predsa mali otvorené srdcia a boli s Ježišom. Nechávali sa formovať.  Nevedeli, kam inde by išli, ako to vyznal Peter. Ježiš mal slovo života. Vedeli, že nikto iný im to nedá, a preto zotrvávali s Kristom. A On mohol konať a formovať ich. A nakoniec, z Jakuba sa stáva prvý jeruzalemský biskup, ktorý zomiera za svoju vieru, zomiera za Krista. Po procese očisťovania, premieňania, chodenia s Ježišom, sa z neho stáva ozajstný svedok Krista, ktorý neváha zomrieť. Milovaní, nebojme sa, nemusíme byť hneď mučeníkmi, ale ozajstnými nasledovníkmi Krista máme byť všetci. Inak sa nesmieme nazývať kresťanmi. Boh pozýva každého z nás do svojej školy. Chce, aby sme s Ním budovali vzťah a nechávali sa premieňať. Nech všetko, čo je hriechom pokrivené v našich životoch, môže On uzdraviť. Boh to chce. Chce z nás vyformovať ozajstných mužov a ženy viery. Chceš to aj ty? 

 

LITURGICKÝ PROGRAM:

 

Pondelok

09.10.

Svätý apoštol Jakub Alfejov

 

 

 

Zámutov

17.30 hod.

+Michala a Márie Kolárových

Utorok

10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

Čaklov

08.00 hod.

+Juraja Iľka

Zámutov

17.30 hod.

*Márie Bajusovej

Streda

11.10.

Svätý apoštol Filip

 

 

 

Zámutov

08.00 hod.

+Jána Tiňa

Štvrtok

12.10.

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik

 

 

 

Zámutov

17.30 hod.

+Štefana Ferenca

Piatok

13.10.

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika

 

 

 

Zámutov

17.30 hod.

+Máriu a Jána Demčákových

Sobota

Svätí mučeníci Nazários, Gerbázios, Protásios a Celzius

14.10

 

 

 

 

Zámutov

07.30 hod.

+Jána, Milana, Jozefa a Milana

 

Nedeľa

15.10.

 

Nedeľa 21. týždňa po Päťdesiatnici

Zámutov

10.00 hod.

Za veriacich farnosti

Čaklov

08.30 hod.

*Márie a Pavla Janošíkových

 

Oznamy:

- Modlitby matiek: pondelok, streda, štvrtok a piatok.

- Modlitby otcov v pondelok.

- V stredu o 17.00 hod. bude stretnutie prv prijímajúcich deti na fare.

- V piatok je stretnutie deti a mládeže od 16.15 hod.

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF