Aktualizované: 06. August 2017 13:45:15
(0)

Program grécko-katolíckej cirkvi

Odkaz na originál dokument...

 

Farský list č. 209

gréckokatolíckej cirkvi v Zámutove

 

 

Páter Elias Vella hovorí o sebe: „Vo svojom živote som mal obdobie, keď mi neostával čas na vnútornú modlitbu. Hovoril som o tom so svojím duchovným vodcom: „Potrebujem osobnú modlitbu, ale nenachádzam si na ňu vôbec čas. Neviem, čo mám robiť.“

Pamätám si jeho široký úsmev, keď sa ma opýtal: „Prečo?“ 

„No, pretože mám strašne veľa práce,“ odpovedal som mu. 

„A čo vlastne robíš, čomu sa venuješ?“ 

Začal som vymenovávať všetky aktivity a už počas tohto vypočítavania ma zastavil a povedal mi: „Vidím, bratku, že máš naozaj veľmi veľa práce. Nemôžeš sa teda modliť tridsať minút, ale potrebuješ šesťdesiat minút modlitby.“ (Ja som v duchu dúfal, že ma oslobodí od povinnosti modliť sa... A on mi odporučil, aby som sa modlil dvakrát toľko!)

 

A potom pokračoval: „Pre koho pracuješ?“ 

Odpovedal som mu: „Pre Ježiša!“ 

On mi múdro odpovedal: „Ale Ježiš nepotrebuje tvoju prácu, on potrebuje teba!“ 

To bol veľký moment v mojom živote, kedy som si uvedomil, že Ježiš netúži po mojej práci, ale po mne. A hlboko som si uvedomil potrebu modlitby.

 

Dnes viem, že diablovi nevadí, že pracujeme pre Boha. Záleží mu na tom, či s Bohom hovoríme. A keď dosiahne to, že s Ježišom nebudeme hovoriť, pomôže nám dokonca pre neho i pracovať. Ale potom sa s Ježišom nebudeme rozprávať vôbec.

 

 

LITURGICKÝ PROGRAM:

 

 

Pondelok

07.08.

Svätý prepodobný mučeník Domécius

 

 

 

Zámutov

18.00 hod.

+Jána Mižova (ročná)

-modlitby otcov

 

Utorok

08.08.

Svätý Emilián Vyznávač

 

 

 

Zámutov

18.00 hod.

+Márie Bačíkovej (ročná)

 

Streda

09.08.

Svätý apoštol Matej

 

 

 

Zámutov

08.00 hod.

09.30 hod.

+Michala a Anny Fabianových

-spovedanie chorých

 

Štvrtok

10.08.

Svätý mučeník archidiakon Vavrinec

 

 

 

Zámutov

18.00 hod.

*Marcely Patayovej s rodinou

 

Piatok

11.08.

Svätý mučeník Euplos

Zámutov

08.00 hod.

*Márie Baranovej

Čaklov

16.30 hod.

17.30 hod.

- spovedanie pred odpustovou slávnosťou

+Jána, Jána, Márie Gdovcových

-Moleben k Bohorodičke

Sobota

12.08.

Svätí mučeníci Fótios a Anikét

 

 

 

 

Zámutov

08.00 hod.

*Ľuboslava s rodinou

Nedeľa

13.08.

Zbierka na Katolícke školy a katechizáciu

Nedeľa 10. týždňa po Päťdesiatnici

Ukončenie sviatku Premenenia

Zámutov

08.30 hod.

*Márie Tiňovej

Chrámová odpustová slávnosť Čaklov

 

10.15 hod.

 

-za veriacich farnosti

myrovanie a sprievod okolo chrámu

 

Oznamy:

- Modlitby matiek: pondelok, stredu, štvrtok a piatok.

-

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF