Aktualizované: 19. Jún 2017 12:43:52
(0)

Program grécko-katolíckej cirkvi

Odkaz na originál dokument...

 

Farský list č. 202

gréckokatolíckej cirkvi v Zámutove

 

 

 

Kondák 9
Všetky anjelské zbory prinášajú chvály tebe, pravá Božia Matka a zástankyňa všetkých, čo sa k tebe utiekajú. Vedia totiž, že svojou silnou a mocnou ochranou obveseľuješ spravodlivých, hriešnikov zastávaš, vyslobodzuješ zo súženia a modlíš sa za všetkých veriacich, ktorí volajú: Aleluja.
Ľ: Aleluja. 3x
Ikos 9
Mnohovravní rečníci sú ako nemé ryby, lebo nedokážu dostatočne osláviť sviatok tvojej veľkej ochrany. Veď čokoľvek by povedali naše hriešne a poškvrnené ústa o tebe a akúkoľvek chválu by ti vyslovili, nijako nedokážu ospievať tvoju dobrotu. Ale vedomí si tvojich
nespočetných dobrodení, dušou i srdcom sa radujeme a voláme:

Raduj sa, lebo nás sýtiš chlebom života.
Raduj sa, lebo nás chrániš pred smrteľným nebezpečenstvom.
Raduj sa, lebo nás chrániš pred zemetrasením skrze Pôvodcu pokoja.
Raduj sa, lebo nás svojou mocnou rukou vyvádzaš z potopy hriechu.

Raduj sa, lebo nás rosou modlitieb z ohňa vytrhávaš.
Raduj sa, lebo svojím mocným príhovorom tíšiš duševný i telesný hlad veriacich.
Raduj sa, lebo nás svojou silou smrtonosného meča zbavuješ.
Raduj sa, lebo nás pred útokmi cudzincov zachraňuješ.

Raduj sa, lebo nás pravým pokojom vo vzájomných sporoch voláš k odpusteniu.
Raduj sa, lebo nás svojím slovom od smrtonosnej rany uzdravuješ.
Raduj sa, lebo nás pred spravodlivým Božím hnevom svojím príhovorom oslobodzuješ.
Raduj sa, lebo nás svojím úctyhodným pokrovom od všetkých bied ochraňuješ.

Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


 

LITURGICKÝ PROGRAM:

 

 

Pondelok

19.06.

 

Svätý apoštol Júda

 

 

 

Zámutov

18.00 hod.

+Jána a Máriu Komenských

- Modlitby otcov

 

Utorok

20.06.

Svätý hieromučeník Metod

 

 

 

Zámutov

08.00 hod.

+Pavla Kolára

 

Streda

21.06.

Svätý mučeník Julián Tarzský

 

 

 

Zámutov

18.00 hod.

+Mikuláša Vasiľa (ročná)

Štvrtok

22.06.

Ukončenie sviatku Slávnostnej poklony

Zámutov

08.00 hod.

+z rodín Balogovej, Jevákovej a Annu

 

Piatok

23.06.

Voľnica

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Čaklov

16.30 hod.

+Juliusa a Máriu

myrovanie

Zámutov

18.00 hod..

*Martina, Lenky, Sáry a Nátana

-moleben k Srdcu Ježišovmu

 

Sobota

24.06

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Zámutov

10.00 hod.

Úmysel kňaza myrovanie

 

Nedeľa

25.06.

Nedeľa 3. týždňa po Päťdesiatnici

 

 

Zámutov

09.00 hod.

09.15 hod.

10.00 hod.

 

16.30 hod.

- moleben k Presvätej Bohorodičky

-sprievod z chrámu do domu novokňaza

Primičná svätá liturgia novokňaza

o. Pavla Vasiľa

- Ďakovný akatist

 

Oznamy:

- V utorok o 18.30 hod. je nácvik pre dospelých na fare.

- V stredu o 16.45 hod. stretnutie deti a mládeže na fare.

- Modlitby matiek: pondelok, stredu, piatok po sv. liturgii, štvrtok o 18.00 hod.

- Do pozornosti dávam Púť rómskych rodín do Ľutiny 8.júla (sobota). Nahlásiť sa môžete u p. Milky Ferencovej.

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF