Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Program grécko-katolíckej cirkvi - ZÁMUTOV
Aktualizované: 28. Marec 2018 12:18:47
(0)

Program grécko-katolíckej cirkvi

Odkaz na originál dokument...

 

Farský list č. 241

gréckokatolíckej cirkvi v Zámutove

 

 

Drahí bratia a sestry,

každý z nás ma určite nejednu skúsenosť s hriechom. Niekedy si, žiaľ, neuvedomujeme, čo hriech spôsobuje. Dobrovoľným hriechom sa zbavujeme Božieho života. Zriekame sa účasti na živote v radosti a blaženosti. Božie Slovo hovorí, že všetci zhrešili a chýba im Božia sláva (Rim 3,23). Po hriechu sa snažíme nehrešiť, lebo vieme, že hriech je zlý; chvíľu nám to vydrží, avšak onedlho sme tam, kde sme boli. A tak sa dostávame do situácie, že človek by aj chcel, ale nevie, nedokáže prestať hrešiť. A keďže mzdou hriechu je smrť, istotne nás neminie a to už tu na zemi, duchovná smrť. Dá sa s týmto problémom ľudskej hriešnosti niečo robiť? Na tento najväčší problém človeka je odpoveďou sám Kristus. Kristus, ktorý tu bol pred dvetisíc rokmi a zomrel ako ostatní zločinci. To naozaj? Áno, lebo tento Kristus zomrel na prvý pohľad ako ostatní, no v skutočnosti táto obeta mení chod celých ľudských dejín a zmysel existencie človeka. Prečo? Pretože tento Kristus bol dávno predpovedaný ako „ opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení (Iz 53, 3-5). Našou úlohou nie je snažiť sa napodobňovať život Ježiša, to nikdy nedokážeme. Sme povolaní k tomu, aby sme žili Ježišov život. Ako sa to dá? V prvom rade musíme byť ochotný zrieknuť sa seba, vlastných nárokov ako má náš život vyzerať. Táto ochota sa rodí z viery, že Kristus je naozaj Mesiáš, ktorý ma miluje, pozná a chce mi to najlepšie. Inak by to nemalo zmysel. A toto naštepenie na Krista sa deje v sviatosti krstu. To znamená, že všetci pokrstení sme naštepení na Krista, a teda máme schopnosť žiť podľa Božieho plánu pre nás. Avšak možno sme stratili tú živú vieru a tak aj ochotu zriekať sa seba a obliekať si Krista. Možno si chceme život zariadiť len podľa seba a popritom zájsť do kostola ako „dobrý kresťan“. No toto na dosiahnutie ozajstnej radosti nestačí. Nesnažme sa zachrániť si svoj život, ale dovoľme Kristovi, aby nás On zachraňoval. Nech nás počas tohto obdobia radostnej Kristovej Paschy sám Ježiš obnovuje a upevňuje, aby sme žili svoj krst, aby sme žili to, že sme naštepení na Krista vo viere a nežijeme svoj život, ale Jeho život. A vtedy budeme vedieť, že nič nám neuškodí, že nás nezastaví ani smrť, pretože v Kristovi sme víťazi aj nad smrťou a máme schopnosť nehrešiť. To neznamená, že už niekdy nezhrešíme, ale ak aj niekedy zhrešíme, Kristus sám je riešením tohto problému hriechu.

 

 LITURGICKÝ PROGRAM:

 

Pondelok

26.03.

VPD

Svätý a veľký pondelok

 

 

 

Zámutov

17.30 hod.

*rod. Jozefa Mižova

Utorok

27.03.

 

Svätý a veľký utorok

 

 

 

Zámutov

07.30 hod.

+Jozefa, Anny, Jozefa a Jurka

-Akatist ku Kristovým strastiam

Streda

28.03.

VPD

Svätá a veľká streda

Čaklov

08.00 hod.

+Máriu, Michala, Alžbetu a Veroniku

Zámutov

17.30 hod.

+Máriu Krausovú

Štvrtok

29.03.

Svätý a veľký štvrtok

 

 

 

Zámutov

17.30 hod.

Večiereň s lit. Bazila Veľkého a Strasti

*Veroniky Kiferovej

Piatok

30.03.

Prikázaný sviatok

Svätý a veľký piatok

Zámutov

15.00 hod.

Večiereň s uložením pláštenice

Čaklov

17.00 hod.

Večiereň s uložením pláštenice

Sobota

Svätá a veľká sobota

31.03

Zámutov

17.00 hod.

Večiereň s lit. Bazila Veľkého

*Márie s rodinou

 

 

 

 

 

Nedeľa

01.04.

 

Svätá a veľká nedeľa Paschy

Čaklov

06.30 hod.

 

-Utiereň vzkriesenia

-Svätá liturgia

Požehnanie veľkonočných pokrmov a myrovanie

Zámutov

05.00 hod.

09.00 hod.

 

-utiereň vzkriesenia

-Svätá liturgia Jána Zlatoústeho

Požehnanie veľkonočných pokrmov a myrovanie

 

Oznamy:

- Modlitby matiek a otcov sú v zvyčajné dni pondelok, stredu, štvrtok a piatok.

- V stredu je na fare po sv. liturgii stretnutie s dospelými.

- V utorok bude spoveď chorých z farnosti od 09.00 hod.

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF