Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Program rímsko-katolíckej cirkvi - ZÁMUTOV
Aktualizované: 11. Jún 2018 07:53:42
(0)

Program rímsko-katolíckej cirkvi

Aktálny program: zdroj Farský úrad v Čaklove...

­­RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV


Zamyslenie:

Keď si uvedomujeme, že Božie kráľovstvo má svoju dynamiku rozvoja, je správne, že nežijeme život prirovnaný postoju so založenými rukami. Nehovorme: veď nejako to dopadne, ale spolupracujme s Cirkvou, ktorá nám ponúka prostriedky, dary od Boha. Bohu sa páči naša spolupráca s ním. Je správne, že nám záleží na vzraste Božieho života v nás a v našom okolí. Nesúhlasíme s vypočítavosťou. Nesúhlasíme so špekulovaním. Zriekame sa lenivosti a každého hriechu. Áno, stretnutia s Kristom nás tak rýchlo nemenia ako apoštolov či sv. Pavla apoštola. Hoci sme pokrstení, prijímame telo Pána Ježiša, počúvame jeho slová. Musíme a chceme bojovať s prekážkami, ktoré nám hatia cestu do Božieho kráľovstva. Chceme zvíťaziť.

Dialóg medzi človekom, ktorý nedávno uveril v Krista, a jeho neveriacim priateľom nám môže niečo napovedať: „Tak si teda konvertoval ku Kristovi?" „Áno." „Potom zaiste o ňom veľa vieš. Povedz mi, v ktorej krajine sa narodil?" „Neviem." „Koľko mal rokov, keď zomrel?" „Neviem." „Vieš aspoň, koľko rečí predniesol?" „Neviem." „Pravdu povediac, vieš veľmi málo na človeka, ktorý tvrdí, že uveril v Krista." „Máš pravdu. Hanbím sa, že tak málo o ňom viem. Ale niečo predsa viem: Pred tromi rokmi som bol opilcom. Mal som dlhy. Moja rodina sa rozpadla. Moja žena a deti sa báli mojich nočných návratov domov. A teraz som prestal piť, nemám dlhy, náš dom je šťastným domom, deti s túžbou očakávajú večer čo večer, kedy sa vrátim domov. To všetko urobil pre mňa Kristus. A toto je to, čo viem o Kristovi. A. de Mello, Spev vtáka, Trnava 1996, s. 105 Ježiš v podobenstvách o klíčení semena a o horčičnom zrnku nás skutočne nielen informuje o Božom kráľovstve, ale aj o spôsobe, ako ho dosiahnuť.

V každej farnosti je možnosť nájsť príklad, aby sme lepšie a istejšie napredovali na ceste duchovného života. Je krásne, že chceme tieto príklady vidieť a povzbudiť sa na nich. Prosme navzájom za seba, aby sme vytrvali na ceste a aby v nás Božie slovo rástlo a prinieslo bohatú úrodu. /zdroj internet/

 

Liturgický program:

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
11.06.2018
Sv.Barnabáša , apoštola, spomienka 
Utorok
12.06.2018
FÉRIA
Streda
13.06.2018
Sv .Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa, spomienka 
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Anna Olexová
Štvrtok
14.06.2018
FÉRIA
Čaklov 1800 † Stanislav, Michal, Mária Hencovskí, † Mária Baníková
Piatok
15.06.2018
FÉRIA
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie Mária Kochmanová
Čaklov 1800 † Milan Mihalčin
Sobota
16.06.2018
FÉRIA
Košice 1000 kňazská vysviacka
Nedeľa
17.06.2018
11.nedeľa v cezročnom období
Zámutov 0730 Za farnosť
Čaklov 0900 Za zdravie a Božie požehnanie rod.Mihalčinová č.d.320Oznamy


 

* Zbierka na kostol IV/2018 Čaklov 567,40,- €, Zámutov 225,45 ,- € Pán Boh zaplať
* Dary na kostol Zámutov : zo svadby Loviča Vasiľa 50,- €,z krstu Mateja Vargu 50,- € Pán Boh zaplať

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=