Aktualizované: 22. Máj 2017 09:53:45
(0)

Program rímsko-katolíckej cirkvi

Aktálny program: zdroj Farský úrad v Čaklove...

­­RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV


Zamyslenie:

 

Liturgický program: 

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
22.05.2017
FÉRIA
Utorok
23.05.2017
FÉRIA
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Pavol Kopčák 40 r.ž.
Streda
24.05.2017
Večerná sv.omša je z nasl.slávnosti
Zámutov 1800 Za farnosť
Štvrtok
25.05.2017
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť PRIKÁZANÝ SVIATOK
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie Jozef Demčák s rod.
Čaklov 1800 † Michal, Ján,Andrej, Imrich
Piatok
26.05.2017
Sv.Filipa Neriho, kňaza spomienka 
Čaklov 0630 Za farnosť
Sobota
27.05.2017
FÉRIA
Nedeľa
28.05.2017
7.veľkonočná nedeľa 
Zámutov 0900 † Michal Kopko (výročná)
Čaklov 1030 Za zdravie a Božie požehnanie Bernardína Jedináková 50 r.ž.Oznamy


* Zbierka na kňazský seminár : Čaklov 298,60,- €, Zámutov 214,55 ,- €
* Na kostol v Čaklove obetovali BHZ 200.- € úprimné Pán Boh zaplať
* Na farský účet obetovali na mozaiku: Erika Kilian 100,- €, Ing.Ján Demeter 500,- €, Ing. Marta a Miroslav Hajníkoví 1000,- € úprimné Pán Boh zaplať
* Zbierka na kostol za 5/2017 : Čaklov : 436,50,- €, Zámutov : 202,60,- €

 

 

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF