Aktualizované: 19. Jún 2017 08:50:50
(0)

Program rímsko-katolíckej cirkvi

Aktálny program: zdroj Farský úrad v Čaklove...

­­RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV


Zamyslenie:

 

Liturgický program: 

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
19.06.2017
FÉRIA
Utorok
20.06.2017
FÉRIA
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Margita Havlirová 70 r.ž.
Streda
21.06.2017
Sv.Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka,
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Emka, Veronika, Rastík
Štvrtok
22.06.2017
FÉRIA večerná omša je z nasl.slávnosti 
Zámutov 1800 † Vincent
Piatok
23.06.2017
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 
Čaklov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie Mária Ungradyová
Sobota
24.06.2017
Narodenie Sv.Jána Krstiteľa, slávnosť 
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie Ing.Ján Halgaš
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Jánovia
Nedeľa
25.06.2017
12.nedeľa v cezročnom období
Čaklov 0800 Za farnosť- prvé sväté prijímanie detí ZŠ Čaklov
GR.C.Zámutov 1000 Primície vdp. PAVOL VASIĽOznamy


* Zbierka na kostol za 6/2017 : Čaklov: 480,60 €, Zámutov: 250,35 €
* Na farský účet obetovala na mozaiku: rod. Hašková 200,- €
* V piatok 23.6.2017 po sv. omši v Čaklove bude prednáška - účasť povinná pre snúbencov a birmovancov z Čaklova a Zámutova
* V sobotu 24.6.2017 o 9.00 hod. vo farskom kostole v Čaklove bude sv. zmierenia pre 1.prij.deti, ich rodičov a krst.rodičov.Po sviatosti zmierenia bude generálka
* Po sv.omši 24.6. a 25.6.2017 bude v Čaklove a v Zámutove zbierka na dobroč.diela Sv.Otca.


Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF