Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Program rímsko-katolíckej cirkvi - ZÁMUTOV
Aktualizované: 23. Apríľ 2018 09:31:35
(0)

Program rímsko-katolíckej cirkvi

Aktálny program: zdroj Farský úrad v Čaklove...

­­RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV


Zamyslenie:

Spoločenstvo s Kristom (Jn 15,1-8) Pre spásu má význam mať spoločenstvo s Kristom. Pán Ježiš nám pripomína: Ja som vinič vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.Podobenstvo o viničnej ratolesti je aktuálne i v dnešnej dobe. Pán Ježiš obrazom o vinici, ktorý bol známy jeho poslucháčom a zrozumiteľný aj nám dnes, poukazuje na pravdu ohlásenú Ježišom a každým, kto verí jeho slovám. V alegórii o ratolesti Ježiš nadväzuje nielen na známu vec zo života prírody, ale v kontexte starozákonnej predpovede dotýka sa obrazu v proroctve Izaiáša o Pánovej vinici. Čože som ešte mal urobiť vinici svojej a neurobil som jej. Tou vinicou Pána zástupov je rod Izraelov, ktorú si Pán vysadil. O Otcovi Ježiš hovorí: Otec je vinohradník.Otec sa sám postaral o to, aby svoj vyvolený ľud ako šľachetný viničný štep preniesol z Egypta a zasadil si ho na mieste, ktoré mu cez Abraháma sľúbil.Ježiš sa stal naším bratom, ako sám povedal: Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.A o sebe hovorí: Ja som pravý vinič. Cez Ježiša a skrze neho dostávame milosti a dary.Jedine priamy kontakt s ním je zárukou úrody.Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Text hovorí, že ratolesťou je každý a krstom sme boli začlenení do Cirkvi. Boh už v Starom zákone sadí, chráni, čistí svoju vinicu, ale tiež čaká z nej úrodu. Vo vyvolenom ľude pôsobí osobitný úmysel Boží. Pripravuje sa tu dielo ľudského vykúpenia. Keď nadišla plnosť času, Boh zasadil do svojej vinice ten najšľachetnejší viničný kmeň, v ktorom je ľudská prirodzenosť zaštepená do tajomstva božskej osoby. /zdroj internet/


Liturgický program:

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
23.04.2018
Sv.Vojtecha, biskuba mučeníka spomienka 
Utorok
24.04.2018
FÉRIA
Zámutov 1800 † Michal, Michal, Anna Višňovskí
Streda
25.04.2018
Sv.Marka Evanjelistu, sviatok
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Maroš Majerník
Štvrtok
26.04.2018
FÉRIA
Čaklov 1800 † Mária Hencovská (výročná)
Piatok
27.04.2018
FÉRIA
Čaklov 1800 † Mária Demčáková
Sobota
28.04.2018
FÉRIA
Zámutov 0800 Za zdravie a Božie požehnanie Mária Tiňová, Hela Durila
Nedeľa
29.04.2018
5. veľkonočná nedeľa
Čaklov 0800 Za farnosť
Zámutov 1000 1. sv. príjímanieOznamy


*  
* V sobotu 28.4.2018 bude v Zámutove po sv.omši sviatosť zmierenia 1 prijim.deti a rodičov
* Na kostol v Čaklove z pohrebu † Emila Trebuňáka obetovali 100,- € Pán Boh zaplať

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF