Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Pridané: 12. December 2014 10:28:24
(0)

Zámutovská struna 2014

7.12.2014 sa v obci Zámutov pri Vranove nad Topľou uskutočnilo podujatie s názvom Zámutovská struna, organizované obecným úradom obce Zámutov v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom, za podpory Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Pod názvom Zámutovská struna malo podujatie v niekoľkoročných intervaloch rôzny charakter, ako napríklad tvorivá dielňa pre muzikantov, či krajské kolo súťažnej prehliadky sólistov spevákov, speváckych skupín, sólistov inštrumentalistov a ľudových hudieb. Tohto roku šlo o prehliadku vybraných interpretov nielen z okolia Vranova, ale aj hostí z Raslavíc. O dramaturgiu a scenár programu sa postarali Marek Višňovský, umelecký vedúci FSk Zámutovčan a Mgr. Katarína Tichá, metodička pre folklór z HZOS.

Keďže som sa zúčastnil viacerých ročníkov Zámutovskej struny, dovolím si porovnať a ohodnotiť tohtoročné podujatie pozitívne. Úroveň interpretov bola na kvalitnej úrovni, ako aj početný záujem obyvateľov obce a návštevníkov zo širšieho okolia. Je to vzácnosť hlavne v súčasnej dobe, kedy návštevnosť podujatí takéhoto typu nie je vysoká. Domnievam sa, že tento ročník bol pre organizátorov dobrým stimulom pre organizovanie Zámutovskej struny aj v ďalších rokoch, či už ako krajskú súťažnú prehliadku, tvorivú dielňu, alebo koncert.

Ako odborný garant podujatia „Zámutovská struna“ , nie ako porotca sa chcem vyjadriť tomuto podujatiu, nebudem sa riadiť žiadnymi propozíciami, vyjadrím sa k jednotlivým výstupom subjektívne, no zároveň sa budem snažiť byť konštruktívny a prostredníctvom tejto správy upozorniť na niektoré skutočnosti, na základe ktorých by mohli zúčastnení interpreti vylepšiť a zdokonaliť.

Na úvod sa predstavila ľudová hudba pod vedením Ondreja Šinaja, primáša ľudovej hudby folklórneho súboru Vranovčan. Ondrej Šinaj je jeden z mála muzikantov, ktorí sa v tomto regióne snažia pochopiť základy tradičnej ľudovej hudby a správne ju interpretovať. Záujem o variačnú techniku starých dedinských primášov sa odvíja i na jeho hre. V Zámutove sa prezentoval domácim repertoárom podľa hry už nebohého rómskeho primáša Jozefa Kroku Češľaka. Problematika interpretácie tradičnej ľudovej hudby je veľmi rozsiahla téma. Ondrej Šinaj je na správnej ceste k pochopeniu základných aspektov tradičnej ľudovej hudby ako takej.

Potom sa predstavila mužská spevácka skupina Šedľiščanske chlopi, ktorí zaujali dynamickým trojhlasným spevom, ktorý po intonačnej stránke zvládli na veľmi vysokej úrovni. V súvislosti s dramaturgickou výstavbou speváckeho čísla by som navrhoval hlavne v piesňach, ktoré majú viac slôh textu, skúsiť ozvláštniť pieseň a vyhnúť sa tak monotónnosti, ktorá zvykne u diváka nastať už po tretej slohe. Takéto ozvláštnenie je samozrejme omnoho komplikovanejšie, ak spevácka skupina má ako hudobný sprievod k dispozícii iba akordeonistu. Napriek tomu je v prípade speváckych skupín možné pracovať s rôznymi výrazovými prostriedkami, ako napr. využitie accapella spevu, či občasné sóla, alebo duety.

Ďalším kolektívom bola mužská spevácka skupina Hrušovčan. Je to zoskupenie generačne starších spevákov, u ktorých je stále „cítiť“ akýsi fundament tradičnej vokálnej techniky typickej pre zemplínsky región. Takéto prejavy folklóru sa postupne vytrácajú nielen z bežného života, ale aj zo scény, preto práca speváckej skupiny Hrušovčan naozaj hodnotná.

Súčasťou výstupu Hrušovčanu bolo i humorné rozprávanie malého dievčatka, Alenky Dudášovej. V tomto bode sa musím pozastaviť. Na väčšinu divákov platí nepísaný trik, ktorý má zaručenú istotu úspechu. Tým trikom je prítomnosť malého dieťaťa (veková skupina do 10 rokov) na javisku v rámci programu dospelých. Samotná prítomnosť a zakomponovanie detí do programu dospelých je samozrejme v poriadku. Problém nastáva v prípade, že dieťaťu sa vkladajú nevhodné texty. V prípade výstupu malého dievčatka išlo o vtipné rozprávania s tematikou manželského spolužitia a problémov narážajúcich na alkoholizmus a pod. Mám rád humor, a ani pri tejto príležitosti som sa neudržal smiechu, no nie som si istý, či je naozaj vhodné, aby deti rozprávali na scéne niečo, čomu vôbec nerozumejú a čo nekorešponduje s ich vekom.

Obe spevácke skupiny zaspievali spoločne autorskú pieseň Jána Šoltésa Kedz ja nadešol do kraju. Táto pieseň sa dostala do povedomia ľudí prostredníctvom vydaného CD albumu ľudovej hudby Stana Baláža, na ktorom ju spieva Štefan Štec. Balážovcom sa podarilo odštartovať zaujímavý jav, akým je zľudovenie piesne. Pomerne za krátky čas sa táto pieseň rozšírila rôznymi mediálno-komunikačnými prostriedkami medzi ľudí a zaujíma čím ďalej, tým viac miesto v súčasnom piesňovom repertoári ľudí, o čom svedčilo i spievajúce publikum v Zámutove. Bude zaujímavé sledovať tento proces „zľudovenia“ do budúcnosti, nakoľko tento jav vídať v takomto rozmere čoraz menej.

Ako ďalší sa prezentoval hráč na ústnu harmoniku Juraj Kuruc z Vranova nad Topľou. Svojím vystúpením ukázal, že aj na jednoduchý hudobný nástroj ako ústna harmonika, je možné zahrať veľmi zaujímavo a hlavne veľmi osobite (mám na mysli, že v prípade hry pána Kuruca sa dá hovoriť aj o štýlovo-interpretačnej stránke).
K pánovi Kurucovi sa pridali ďalší interpreti, s ktorými spoločne tvoria hudobno-spevácke zoskupenie „Vranovskí heligonkári“. Heligonka bola na Zemplíne veľmi rozšíreným hudobným nástrojom, no v rámci folklorizmu sa to akosi neodzrkadlilo. Aj keď je heligonka hudobný nástroj, ktorý k nám putoval až z Rakúska, cez Čechy a Moravu, patrí do tradičného ľudového inštrumentára slovenskej nástrojovej hudby. Preto vnímam veľmi pozitívne existenciu tohto zoskupenia, ktoré oživuje a udržuje túto tradíciu.

Ako hostia vystúpili „Muzikanci raslavicke“. Štvorčlenná ľudová hudba, ktorá pôsobí len tri roky, no vlastní svoje prvé profilové CD. Ich repertoár zahŕňa hlavne piesne z obce Raslavice, ktorými sa prezentovali aj na Zámutovskej strune. Všeobecne rozšíreným problémom na Slovensku je zohnať dobrého kontráša. S rovnakým problémom bojujú aj chlapci z tejto kapely. Plné zastúpenie sláčikovej trojky, či štvorky (husle, viola, kontrabas) je nenahraditeľné. Akordeón je síce technicky adekvátna náhrada za violu, no v prípade farby zvuku sa to nedá povedať. Dúfam, že sa v budúcnosti členom tejto kapely podarí doplniť zostavu, čo by výrazne ovplyvnilo celkový dojem v pozitívnom slova zmysle. Z technicko-interpretačnej stránky je u muzikantov každým rokom badať progres. Kapela zároveň pôsobí v kraji, kde je v súčasnosti populárna Ľudová hudba Stana Baláža. Je úplne prirodzené, že vplyv tejto kapely sa viac, či menej odzrkadlil aj na hre kapely Muzikanci raslavicke. Otázka znie, akou cestou sa chcú vydať pri spracovávaní ľudových piesni v budúcnosti. Muzikantské vzory sú pri formovaní a vývoji muzikanta veľmi dôležité, sú inšpiráciou a najmä v začiatkoch zohrávajú dôležitú úlohu pri ďalšom smerovaní osobnosti ako takej. No netreba zabúdať aj na veľmi silnú hudobnú tradíciu, ktorú v Raslaviciach zanechali rómski muzikanti Žoltákovci.

Na záver programu sa predstavila ľudová hudba pod vedením Petra Višňovského. Je to rodák zo Zámutova, ktorý niekoľko rokov pôsobil ako huslista vo folklórnom súbore Vranovčan. V súčasnosti zabezpečuje hudobný sprievod folklórnej skupiny Zamutovčan. Táto úloha je nezávideniu hodná, keďže pokračovatelia pôvodnej rómskej kapely v Zámutove nie sú. Ako huslista sa ujal tejto funkcie a stal sa jediným aktívnym šíriteľom (pochádzajúcim zo Zámutova) hudobno-interpretačného štýlu ľudovej hudby Jozefa Kroku Češľaka.

Verím, že nadšenie pre udržiavanie tradičnej ľudovej kultúry a chuť do práce ostane všetkým účastníkom Zámutovskej struny 2014 naďalej, tak ako doteraz. Pretože aj na základe kultúrneho dedičstva sa môžeme identifikovať na úrovni národnej, regionálnej, či lokálnej.

 

 

Mgr. Michal Noga
Odborný pracovník pre scénický folklorizmus
Národné osvetové centrum
Odborný garant podujatia

 

Fotogaléria:


Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu