Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Zverejnené dokumenty

za rok:


topVšeobecné záväzné nariadenia
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
1. VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutovpdf dokument192KbPDF30.05 2019
2. Dodatok č. 2 k VZN 45/2009 - opatrovateľská službapdf dokument411KbPDF27.05 2019
3. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Zámutov - Dodatok č.1pdf dokument122KbPDF09.01 2019
topĎalšie dokumenty
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
1. MOPS informáciapdf dokument80KbJPG04.07 2019
topSmernice
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
topUznesenia obecného zastupiteľstva
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
1. Uznesenie č. 57-67/6/2019-...pdf dokument230KbPDF15.07 2019
2. Uznesenie č. 46 - 56/2019 z 5. zasadnutia OZ Zámutovpdf dokument243KbPDF27.05 2019
3. Uznesenie č. 32-45/2019 zo 4. zasadnutia OZ Zámutovpdf dokument243KbPDF25.02 2019
4. Uznesenie č. 22 - 31/3/2019 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zámutovepdf dokument260KbPDF05.02 2019
5. Uznesenie č. 6-21 2018 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zámutovepdf dokument267KbPDF09.01 2019
topZápisnice
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
topZmluvy
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
1. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie Jusková Voľapdf dokument103KbPDF16.07 2019
2. Zmluva o poskytovaní služieb - Lilly group s.r.o.pdf dokument756KbPDF15.07 2019
3. Zmluva prima banka - dodatokč.7pdf dokument526KbJPG11.07 2019
4. Zmluva o poskytnutí fin. dotácie 5/2019 Komaničkapdf dokument90KbPDF27.06 2019
5. Zmluva o úvere č. 700-138-2019pdf dokument2422KbPDF26.06 2019
6. Zmuva o audite 2/2019pdf dokument331KbPDF25.06 2019
7. Dodatok č. 1 k Zmluve 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zámutov v roku 2019 FK Tatranpdf dokument55KbPDF24.06 2019
8. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Košicepdf dokument80KbPDF24.06 2019
9. Zmluva 1/2019 o poskytovaní sociálného príspevku Gerion senior centrum n.o. 1/2019pdf dokument165KbPDF11.06 2019
10. Zmluva o poskytnutí jednorazovej finančnej dávky z rozpočtu obce - rod. Megelovapdf dokument70KbPDF06.06 2019
11. Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvompdf dokument272KbPDF05.06 2019
12. Zmluva o poskytnutí dotácie - MIMA n. o.pdf dokument765KbPDF03.06 2019
13. Zmluva č. 5190048690 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službypdf dokument235KbPDF31.05 2019
14. Nájmná zmluva na pozemok 663-670 OZpdf dokument235KbPDF30.05 2019
15. Zmluva o poskytnutí fin-prostriedkov na záujmové vzdelávanie FK Tatran 2019pdf dokument65KbPDF16.05 2019
16. Zmluva o dielo - Šatne pre FK Zámutovpdf dokument4123KbPDF10.05 2019
17. Zmluva č. 39 629 o poskynutí dotácie z prostriedkov DPO SRpdf dokument2263KbPDF07.05 2019
18. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie Mesto Vranovpdf dokument150KbPDF26.04 2019
19. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 3/2019 - SZZPpdf dokument89KbPDF26.04 2019
20. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 4/2019 - Slovenský Červený kríž miestny spolokpdf dokument89KbPDF24.04 2019
21. Zmluva č. 19/3050/0026 - Antik Telcom s.r.o.pdf dokument1431KbPDF24.04 2019
22. Zmluva č. 19/3050/0022 - Antik Telecom s. r. o.pdf dokument1531KbPDF24.04 2019
23. Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave-...pdf dokument881KbPDF10.04 2019
24. Zmluva Extratech SVK Tech Capital s.r.o. 2019 - Elektrické a motorové ručné náradie pre potreby obce Zámutovpdf dokument387KbPDF09.04 2019
25. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J884-222-13pdf dokument944KbPDF09.04 2019
26. Kúpna zmluva č. Z20199719_Z - technické vybavenie zberného dvorapdf dokument145KbPDF01.04 2019
27. Zmluva č. 5190046611 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službypdf dokument235KbPDF29.03 2019
28. Poistná zmluva č. 2406762556 - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodupdf dokument2344KbPDF28.03 2019
29. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2/2019 - KST PERUNpdf dokument91KbPDF27.03 2019
30. Dodatok č.1 - dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci Zámutovpdf dokument399KbPDF26.03 2019
31. Zmluva o poskyt. všobecne prospešných služieb č. 0202pdf dokument577KbPDF26.03 2019
32. Dodatok č.1 Natur-Pack - k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovpdf dokument2557KbPDF25.03 2019
33. Darovacia zmluva č. 697/2019pdf dokument695KbPDF11.03 2019
34. Zmluva o poskytnutí fin.dotácie 1/2019 - FK Tatranpdf dokument90KbPDF27.02 2019
35. Zmluva pracovné náradie 2019pdf dokument327KbPDF26.02 2019
36. Zmluva o dielo 2/2019 - odchyt psov (Vranovský útulok psov)pdf dokument944KbPDF25.02 2019
37. Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzavretej podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisovpdf dokument201KbPDF18.02 2019
38. Dodatok k z mluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže - Jusková Voľapdf dokument88KbPDF11.02 2019
39. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 147/2019/Dpdf dokument156KbPDF08.02 2019
40. Zmluva o vystavení záruky č. 11/2019/BZ VÚBpdf dokument206KbPDF08.02 2019
41. Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20181425_Zpdf dokument599KbPDF06.02 2019
42. Zmluva pracovná obuv 2019pdf dokument262KbPDF29.01 2019
43. Zmluva pracovné odevy 2019pdf dokument266KbPDF29.01 2019
44. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy VSD a.s. - č:z.:24ZVS0000042945Updf dokument870KbPDF29.01 2019
45. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy VSD a.s. č:z.:24ZVS0000042945Updf dokument901KbPDF29.01 2019
46. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže mesto Vranov nad Topľoupdf dokument77KbPDF28.01 2019
47. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2007 COOP Jednotapdf dokument364KbPDF18.01 2019
48. Zmluva o poskytnutí stravovania pre zamestnancov ZŠ Zámutovpdf dokument79KbPDF16.01 2019
49. Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/027 – Škôlka Komensky Pluspdf dokument1507KbPDF14.01 2019
50. Zmluva stavebný dozor – Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutovpdf dokument2845KbPDF14.01 2019
51. Zmluva o poskytnutí dotácie MVSR - výmena strešnej krytiny SOHpdf dokument3962KbPDF11.01 2019
topFaktúry
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
1. Zoznam došlých faktúr 04/2019pdf dokument631KbPDF13.05 2019
2. Zoznam došlých faktúr 03/2019pdf dokument540KbPDF15.04 2019
3. Zoznam prijatých faktúr 02/2019pdf dokument238KbPDF12.03 2019
4. Zoznam došlých faktúr 01/2019pdf dokument240KbPDF06.02 2019
5. Zoznam došlých faktúr 12/2018pdf dokument306KbPDF09.01 2019
topHospodárenie, záverečný účet obce, výročné správy a audity
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
1. Záverečný účet Obce Zámutov rok 2018 - Návrhpdf dokument553KbPDF07.06 2019
2. Hospodárenie ZUO - programový rozpočet rok 2018pdf dokument172KbPDF07.06 2019
3. Hospodárenie ZUO - Príjmy rok 2018pdf dokument271KbPDF07.06 2019
4. Hospodárenie ZUO - výdaje rok 2018pdf dokument270KbPDF07.06 2019
topObjednávky
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
1. Zoznam odoslaných objednávok 04/2019pdf dokument457KbPDF13.05 2019
2. Zoznam odoslaných objednávok 03/2019pdf dokument435KbPDF15.04 2019
3. Zoznam odoslaných objednávok 02/2019pdf dokument208KbPDF12.03 2019
4. Zoznam odoslaných objednávok 01/2019pdf dokument224KbPDF06.02 2019
5. Zoznam odoslaných objednávok 12/2018pdf dokument215KbPDF09.01 2019
topRozpočet obce
č.názov dokumentusúborveľosťtypzverejnené
1. Rozpočet obce Zámutov na rok 2019 - VÝDAJEpdf dokument186KbPDF12.02 2019
2. Rozpočet obce Zámutov na rok 2019 - PRÍJMYpdf dokument144KbPDF12.02 2019
3. Návrh rozpočtu ŠKD ako súčasť ZŠ Zámutov na rok 2019, 2020, 2021pdf dokument59KbPDF21.01 2019
4. Návrh rozpočtu - Základná škola Zámutov na rok 2019 - 2021pdf dokument90KbPDF21.01 2019
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu