NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov č. 1/2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)