Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 28.11.2022

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)