Poľovnícke združenie Skalka

Poľovníctvo zľudovelo po prijatí zákona o poľovníctve už v roku 1947. Medzi prvých poľovníkov v Zámutove patrili Jozef Demčák (známy ako Jožar), Juraj JanokJozef Mihalenko a Bohdan Štabel. Vtedy poľovníci Vranovského okresu od Vranova až po Žipov boli združení v jednom poľovníckom združení. Po prijatí Zákona o poľovníctve v roku 1962 sa poľovníci Zámutova osamostatnili a vytvorili Poľovnícke združenie SKALKA Zámutov. Medzi ďalších známych poľovníkov patrili Andrej Štec a Andrej Koper.

Neskôr po prijatí ďalších úprav v poľovníctve sa poľovníci troch dedín Čaklova, Juskovej Voli a Zámutova spojili a vytvorili Poľovnícke združenie HÁMRE Čaklov. Po roku 1998  znovu poľovníci Zámutova vytvorili Poľovnícke združenie SKALKA Zámutov.

V súčasnosti PZ Skalka nemá samostatný poľovný revír. Má 20 členov, ktorý sú aj členmi Poľovníckeho združenia  DRINA Juskova Voľa, ktoré má spolu 46 členov a obhospodarujú  poľovný revír DRINA, ktorý má 2903 ha. Časť revíru v chotári Zámutova má 1230 ha. Väčšina revíru sú poľnohospodárske plochy a časť sú pasienky a lesy.

Poľovníci Zámutova sa o zver starajú prikrmovaním zveri, čistením chodníkov a prístupov ku kŕmidlom, sledovaním zdravotného stavu zveri a podávaním zveri určitých liečiv. Naši poľovníci majú pekné poľovnícke zážitky pri love diviaka či srnca. V revíri bolo dosť ulovenej aj škodnej zveri, ako líšok, túlavých psov a mačiek. Tiež boli strelené divé mačky, jazvece a keď bolo povolené, aj vlk a rys a jednom prípade bol strelený aj psík medvedikovitý.

Máme solidné poľovnícke zariadenia chatkového typu, ktoré využívame na pozorovanie zveri, na lov zveri, na zasadnutie výboru či členskej schôdze poľovníckeho združenia ale aj na rodinné stretnutia členov poľovníckeho združenia.

V celom poľovnom revíri DRINA sa má ročne streliť priemerne 1 jeleň, 1 jelenica, 1 jelenča, 1 diviak, 4 lanštiaky, 4 prasatá, 3 srnce a niekoľko sŕn a srnčiat. Na zajace a bažanty nepoľujeme pre malý počet zveri. Poplatkový odstrel neorganizujeme pre malý počet plánovaného odstrelu.