O cirkvi

Vierovyznania v obci Zámutov:

  • rímsko-katolícke vierovyznanie
  • grécko-katolícke vierovyznanie
  • evanjelické vierovyznanie

Rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1912 a bol zasvätený Ružencovej Panne Márii. Pri jeho výstavbe došlo aj k menšej havárii, keď vybudovaná veža kostola sa zrútila. Našťastie stavitelia boli v tom čase na obede. V roku 1996 bol zrekonštruovaný.

Kontakt:

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Email : faracaklov@gmail.com
Telefón: 0948 726 100
Adresa : Čaklov 334
094 35
Úradné hodiny: Utorok od 15.30 hod. do 16.30 hod.
Streda od 15.30 hod. do 16.30 hod.
Piatok od 10.00 hod. do 11.00 hod.

Farár Mgr. Albín Senaj

Kostolníčka:
p. Monika Paruševová  t.č. 0908 103 021

 

Grécko-katolícka farnosť sa od roku 2000 nachádza v obci Zámutov. Z dobových prameňov sa dozvedáme, že miestni grécko-katolíci prispeli na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, aby mohli vykonávať svoje obrady. Po rokoch 1968-1969 grécko-katolíci sa aktívne postavili do budovania svojej modlitebne, ktorú dokončili v roku 1974. Pri modlitebni bola drevená zvonica. V roku 1990 bola modlitebňa renovovaná a prestavaná na grécko-katolícku cerkev s vežou a v máji roku 1991 bola cerkev posvätená Pokrovnej Panne Márii.

Veriaci evanjelickej a. v. cirkvi sa na výstavbu vlastného chrámu pripravovali už pred I. svetovou vojnou a hneď po jej skončení im poľský Nemec Emil von Scheibler daroval pozemok v strede obce, kde si postavili svoj chrám, ktorý bol na sviatok Petra a Pavla posvätený v roku 1920. V roku 1988 sa začalo s prístavbou sakrestie a opravou chrámu.