O cirkvi

Vierovyznania v obci Zámutov:

  • rímsko-katolícke vierovyznanie
  • grécko-katolícke vierovyznanie
  • evanjelické vierovyznanie

Rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1912 a bol zasvätený Ružencovej Panne Márii. Pri jeho výstavbe došlo aj k menšej havárii, keď vybudovaná veža kostola sa zrútila. Našťastie stavitelia boli v tom čase na obede. V roku 1996 bol zrekonštruovaný.

Kontakt:

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Email : faracaklov@gmail.com
Telefón: 0948 726 100
Adresa : Čaklov 334
094 35
Úradné hodiny: Utorok od 15.30 hod. do 16.30 hod.
Streda od 15.30 hod. do 16.30 hod.
Piatok od 10.00 hod. do 11.00 hod.

Farár Mgr. Albín Senaj

Kostolníčka:
p. Monika Paruševová  t.č. 0908 103 021

 

Grécko-katolícka farnosť sa od roku 2000 nachádza v obci Zámutov. Z dobových prameňov sa dozvedáme, že miestni grécko-katolíci prispeli na výstavbu rímsko-katolíckeho kostola, aby mohli vykonávať svoje obrady. Po rokoch 1968-1969 grécko-katolíci sa aktívne postavili do budovania svojej modlitebne, ktorú dokončili v roku 1974. Pri modlitebni bola drevená zvonica. V roku 1990 bola modlitebňa renovovaná a prestavaná na grécko-katolícku cerkev s vežou a v máji roku 1991 bola cerkev posvätená Pokrovnej Panne Márii.

Gréckokatolícka farnosť Zámutov Ochrany Presvätej Bohorodičky

Zámutov 30

Správca farnosti: Mgr. Mikuláš Tatár

e-mail: zamutov@grkatpo.sk

https://www.facebook.com/farnostZamutov/

telefón: 057/488 02 69

Úradné hodiny: počas celého dňa a po vzájomnej dohode so správcom farnosti

Kostolník: Ing. Jozef Mižov st.

 

Gréckokatolícki kňazi pôsobiaci v Zámutove:

1968-1972           o. Jozef Želinský

1972-2000           o. Michal Hulaj

2000-2009           o. Slavomír Krajňák

2009-2013           o. Slavomír Palfi

2013-                    o. Mikuláš Tatár

 

1968-1969           začiatok prác na budovaní modlitebne pre miestnych veriacich

1972                      pristavaná drevená zvonica s dvoma zvonmi

1990                      modlitebňa prebudovanie na chrám, bola pristavaná veža so zvonicou a tiež sa rozšírila loď chrámu

1991                      posviacka chrámu Mons. Jánom Hirkom, prešovským sídelným biskupom, chrám je zasvätený sviatku Ochrany presvätej Bohorodičky (12. mája 1991)

1997                      obnovený interiér chrámu a tiež posviacka nového oltára, ktorú vykonal prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka. (13. júl 1997)

2000                      zriadená farnosť Zámutov, vyčlenením z farnosti Rudlov, prvým správcom farnosti sa stal o. Slavomír Krajňák

2001                      posvätenie základného kameňa farskej budovy, ktorú vykonal Mons. Jánom Hirkom, prešovským sídelným biskupom 7. októbra 2001)

2007                      posviacka novej farskej budovy vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským eparchom (29. júl 2007)

2010                      začiatok prác na ikonostase

2014-2016           rozšírenie sakristia chrámu, výmena krovu a strešnej krytiny, obnova interiéru a exteriéru chrámu

2016                      posviacka nového ikonostasu a zrekonštruovaného chrámu vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom (28. august 2016)


Veriaci evanjelickej a. v. cirkvi sa na výstavbu vlastného chrámu pripravovali už pred I. svetovou vojnou a hneď po jej skončení im poľský Nemec Emil von Scheibler daroval pozemok v strede obce, kde si postavili svoj chrám, ktorý bol na sviatok Petra a Pavla posvätený v roku 1920. V roku 1988 sa začalo s prístavbou sakrestie a opravou chrámu.