Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

 

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

LITURGICKÝ PROGRAM ZÁMUTOV/ČAKLOV:

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
05.08.2019
FÉRIA
Utorok
06.08.2019
Premenenie Pána, sviatok
Zámutov 1700 † Ján Sivulič
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Helena Klapáková
Streda
07.08.2019
FÉRIA
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie a DDS Milan Zengevald s rod.
Štvrtok
08.08.2019
Sv.Dominika, kňaza, spomienka
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Mária Hudáková
Piatok
09.08.2019
Sv.Terézie Benedikty od Kríža, Panny a Mučenice, Patrónky Európy, sviatok
Čaklov 1800 † Jozef Onufer
Sobota
10.08.2019
Sv.Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Čaklov 0730 † Mária, Michal Urban
Nedeľa
11.08.2019
19.nedeľa v cezročnom období
Zámutov 0730 Za zdravie a Božie požehnanie a DDS Gréta Stupáková
Čaklov 0900 Za farnosť
Skrabské 1030

Oznamy


Žiadne oznamy …

Zamyslenie :
Ježiš nám jasne a rázne hovorí: „Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce” (Lk 12,34). Ježiš povzbudzuje, vedie, usmerňuje, riadi a má starosť o svoje “maličké stádo”, Cirkev. Ježiš preto prišiel na svet ako Bohočlovek, preto trpel a zomrel, vstal z mŕtvych a vstúpil do neba a rozposlal učeníkov, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo” (Lk 12,32). Ježišovi ide o to, aby Cirkev zaujala najsprávnejší postoj k svetu. Aktuálna vec až do konca sveta, aby Cirkev mala pravdivé a správne sebavedomie. V každej dobe Cirkev musí mať správny životný štýl, musí sa sama formovať a má povinnosť formovať. Inými slovami, Cirkev musí strážiť svoje učenie, ktoré jej zveril Boh, čiže Cirkev musí bdieť a vždy byť pripravená plniť Božiu vôľu. Ježiš Cirkvi dal do vienka slová povzbudenia: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté” (Lk 12,35). Vieme, že Pán Ježiš vždy plní vôľu nebeského Otca. Právom vyžaduje od svojich, aby bdeli: „Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej… aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte” (Lk 12,39-40). Dostáva sa nám poučenia o zodpovednosti za poznanie Božej vôle. Žiť v prítomnosti Božej. /zdroj internet/