Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

 

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
14.06.2021
FÉRIA
Utorok
15.06.2021
FÉRIA
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie a DDS deti
Streda
16.06.2021
FÉRIA
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie Brigita 60 r.ž.
Čaklov 1800 † Anna, Ján Frajter
Štvrtok
17.06.2021
 
VT – JUH 0900 kňazské rekolekcie
Piatok
18.06.2021
FÉRIA
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie kňaz
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie a DDS deti a vnúčatá
Sobota
19.06.2021
Večerná sv.omša z nasledujúcej nedele
Zámutov 1700 Za farnosť
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Emília Trebuňáková 70 r.ž.
Nedeľa
20.06.2021
12.nedeľa v cezročnom období
Čaklov 0730 Za zdravie a Božie požehnanie Ján Dostál 40 r.ž.
Zámutov 0900 Za zdravie a Božie požehnanie Margaréta Štupáková 60 r.ž.
Čaklov 1030 Za zdravie a Božie požehnanie Hanka