Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
23.01.2023
FÉRIA
Utorok
24.01.2023
Sv.Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Miroslav Ovšák
Streda
25.01.2023
Obrátenie Sv.Pavla, Apoštola, sviatok
Zámutov 1800 † Andrej Višňovský
Štvrtok
26.01.2023
Sv.Timoteja a Títa, biskupov spomienka
Zámutov 1800 † Ing.Jaroslav Ficko
Piatok
27.01.2023
FÉRIA
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Peter a Magdaléna jubileum manželstva
Sobota
28.01.2023
Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele
Čaklov 1800 Za farnosť
Nedeľa
29.01.2023
4.nedeľa v cezročnom období
Zámutov 0900 † Ján Puky
Čaklov 1030 † rod. Zubková, † rod.Franeková