Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
06.03.2023
FÉRIA
Utorok
07.03.2023
FÉRIA
Streda
08.03.2023
FÉRIA
Zámutov 1700 † Imrich † Vladimír
Čaklov 1800 † rod. Sabová
Štvrtok
09.03.2023
FÉRIA
Vechec 0900 kňazské rekolekcie
Piatok
10.03.2023
FÉRIA
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie BHZ
Sobota
11.03.2023
Večerná omša je z nasledujúcej nedele
Čaklov 1800 Za farnosť
Nedeľa
12.03.2023
3. pôstna nedeľa
Zámutov 0900 † Mária † Jozef Demčák
Čaklov 1030 Za zdravie a Božie požehnanie Adriana,životné jubileum