Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

Liturgický program na tento týždeň 23. – 29.11.2020

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
23.11.2020
FÉRIA
Utorok
24.11.2020
Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Čaklov 1800 za kňazské a rehoľné povolania
Streda
25.11.2020
FÉRIA
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie RB
Štvrtok
26.11.2020
FÉRIA
Čaklov 1800 † Jozef Huňák
Piatok
27.11.2020
FÉRIA
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie novomanželia Skliňároví
Sobota
28.11.2020
FÉRIA
Zámutov 1700 Za farnosť
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie rod.Stanislava Zubka
Nedeľa
29.11.2020
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Čaklov 0730 † Milan Frajter /výročná/
Zámutov 0900 na úmysel ordinára
Čaklov 1030 Za zdravie a Božie požehnanie Lenka,Anna, Milan

Oznamy


* V nedeľu 29.11.2020 bude zbierka na charitu
* V sobotu a v nedeľu pred sv.omšami bude požehnanie advetných vencov

Zamyslenie :
Prvá adventná nedeľa Advent je skutočne čas, keď hlasno a mocne sme pozvaní k zmene života v duchu slov: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.” (Mk 1,3) Nezaváhajme. Auto sa dá opraviť, dá sa aj bez výhry vyžiť, ale či prípadné dnešné zaváhanie pri výzve k zmene života nebude posledné? Prosme o silu splniť hlas evanjelia, hlas volajúceho na púšti slovami žalmu: „Budem počúvať, čo povie Pán Boh. Naozaj: blízo je spása tým, čo sa ho boja.” (Ž 85,9.10) Modlime sa: Prosíme Ťa, Všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva.Amen. /zdroj internet/