Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

LITURGICKÝ PROGRAM ZÁMUTOV/ČAKLOV:

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
18.11.2019
FÉRIA
Čaklov 1800 † Michal, Ondrej Kentoš
Utorok
19.11.2019
FÉRIA
Zámutov 1700 † Michal Kentoš
Čaklov 1800 † Ján Hričák, Michal Kentoš
Streda
20.11.2019
FÉRIA
Čaklov 1800 † František Danko /výročná/
Štvrtok
21.11.2019
Obetovanie Panny Márie, spomienka
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Mária Demčáková
Piatok
22.11.2019
Sv.Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Čaklov 0600 za kňazské a rehoľné povolania
Sobota
23.11.2019
FÉRIA
Nedeľa
24.11.2019
34.nedeľa v cezročnom období KRISTA KRÁĽA
Zámutov 0900 Za farnosť
Čaklov 1030 Za zdravie a Božie požehnanie Gregor Fabián 70 r.ž.

Oznamy


* Milodar na kostol v Zámutove: BHZ 20,- € , Pán Boh zaplať
* Na kostol v Čaklove obetovali : z pohrebu Ing.Vrbovej H.50,- €, novomanželiaTomáš a Erika Tabakoví 50,- €, Pán Boh zaplať

Zamyslenie :
Nech žije Kristus Kráľ! Vyznávajme to svojím životom. Milovať Boha, milovať blížneho ako seba samého, je najistejšia devíza pre radostné stretnutie s Kristom Kráľom. Pripomíname si to, aby sme ešte s väčšou láskou naplnili tento Ježišom pripomenutý príkaz. Tak ako Ježiš nie z donútenia prijal smrť na kríži, aj my bez donucovania si volíme Ježiša Krista za svojho Kráľa. Učenie Krista chceme nielen poznať, ale ho i zachovať, splniť, a tak mať účasť v jeho Kráľovstve. Náš život, naše skutky a slová sú naším “áno“ Ježišovi. Rehoľná sestra si spomína na návštevu v jednej rodine, kde v kolíske ležalo postihnuté dieťa. Keď sa sestra spýtala, ako sa dieťa volá, dostala odpoveď: „To je náš profesor lásky.“ A následné vysvetlenie: „Od neho sa učíme žiť lásku.“ Ježiš Kristus je Učiteľ, ktorý všetkých nielen učí, ale aj dokazuje pravú lásku. Je na nás, ako mu ju opätujeme. Pohľad na ukrižovaného Krista nech je pre nás viac a viac oslovením plniť vôľu Božiu, žiť podľa príkazov, zachovávať prikázania. Budeme mať čas pre Krista, lebo chceme byť s ním po celú večnosť. Dáme Kristovi prednosť pred všetkým. Tým, že vzal prirodzenosť človeka, dokázal svoju lásku k nám. Čerpajme silu, odvahu, milosti od ukrižovaného Kráľa. Náš život nech je v znamení víťazstva nad pokušeniami sveta, tela i diabla. Nedeľa Krista Kráľa nie je spomienkou na ľudí rovnako slabých, hoci osobností rôznych postov, ale dnes sa slávi slávnosť Kráľa Kráľov. /zdroj internet/