Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

Liturgický program na tento týždeň

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
28.09.2020
FÉRIA
Utorok
29.09.2020
Sv.Michala, Gabriela a Rafaela, Archanielov, Sviatok
Streda
30.09.2020
Sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, Spomienka
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie Mária Kriváková
Čaklov 1800 † Viera Peštová
Štvrtok
01.10.2020
Prvý Štvrtok
Čaklov 1800 za kňazské a rehoľné povolania
Piatok
02.10.2020
Prvý Piatok
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie RB
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie RB
Sobota
03.10.2020
Prvá Sobota
Zámutov 1700 † Ján, Mária Kochman
Čaklov 1800 † Margita Giňová
Nedeľa
04.10.2020
27.nedeľa v cezročnom období
Čaklov 0730 Za zdravie a Božie požehnanie Peter Demeter 60 r.ž.
Zámutov 0900 za rehoľné sestry Kongregácie Najsv.Spasiteľa
Čaklov 1030 Za farnosť

Oznamy


* Spovedanie chorých: piatok 2.10.2020 od 8.00 hod. Čaklov,Zámutov 15.30 hod.
* Eucharistická poklona v piatok 2.10.2020 Čaklov od 15.00 hod., Zámutov od 15.30 hod.
* V nedeľu 4.10.2020 bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca

Zamyslenie :
Pápež František : ” Dnes, v dráme pandémie, tvárou v tvár mnohým trieštiacim sa istotám, zoči – voči mnohým zradeným očakávaniam, v pocite opustenosti, ktorý nám zviera srdce, JEŽIŠ hovorí každému jednému : ” Odvahu ! Otvor srdce mojej láske. Pocítiš útechu BOHA, ktorý Ťa podopiera”