Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
27.06.2022
FÉRIA
Utorok
28.06.2022
Večerná sv. omša z nasledujúcej slávnosti
Zámutov 1700 † Ján Zengevald
Čaklov 1800 † Andrej Gdula / výročná/
Streda
29.06.2022
Sv.Petra a Pavla, Apoštolov, Slávnosť PRIKÁZANÝ SVIATOK
Čaklov 1700 25.r.kňazstva rodáka Petra Kentoša
Štvrtok
30.06.2022
Výročie konsekrácie kostola
Zámutov 1800 † rodičov, svokrovcov, za všetkých starých rodičov
Piatok
01.07.2022
Prvý piatok
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie RB
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie RB
Sobota
02.07.2022
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie,Sviatok
Čaklov 1500 sobášna sv.omša Štefan a Marta
Zámutov 1700 † Anna, Michal Ličák
Nedeľa
03.07.2022
 
Čaklov 0900 Za farnosť
Zámutov 1030 gr.kat.primície novokňaza Miroslava Barana