Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

LITURGICKÝ PROGRAM ZÁMUTOV/ČAKLOV:

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
20.01.2020
FÉRIA
Čaklov 1730 Za zdravie a Božie požehnanie Ján Figeľ 60 r.ž.
Utorok
21.01.2020
Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Čaklov 0600 na úmysel ordinára
Streda
22.01.2020
FÉRIA
Zámutov 1800 † Magda Zengevaldová
Štvrtok
23.01.2020
FÉRIA
Čaklov 1800 † rodičia Michal a Mária Nemcoví
Piatok
24.01.2020
Sv. František Saleského biskupa a učiteľa Cirkvi
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Peter Števanka/poďakovanie za službu/
Sobota
25.01.2020
Obrátenie Sv.Pavla, apoštola, sviatok
Čaklov 0800 Za zdravie a Božie požehnanie Mária Ungradyová 80 r.ž.
Nedeľa
26.01.2020
3.nedeľa v cezročnom období
Zámutov 0900 Za zdravie a Božie požehnanie Marek Demčák 40 r.ž. s rod.
Čaklov 1030 Za farnosť

Oznamy


*

Zamyslenie :
Ježiš na začiatku svojho verejného účinkovania vyhlásil: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo” (Mt 4,17). Ježiš v rozlúčkovej reči apoštolom povedal: „Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet”. V evanjeliu Matúš podáva opis udalosti po Ježišovom krste. Od Jána z juhu prichádza do Galiley. Je to jeho rodný kraj. V tomto kraji Zabulon a Neftali medzi Židmi žilo veľa pohanov. Matúš pripomína predpoveď proroka Izaiáša o tomto kraji:Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti Z tohto kraja, ktorý trpel pod Asýrčanmi , vidí Izaiáš vychádzať svetlo, Mesiáša, ktorý poláme ťažké jarmo a brvno na pleciach utláčaných a vyslobodí ich z otroctva. Ježiš o sebe neskôr vyhlásil:Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života”. Tu, v najľudnatejšej časti Palestíny, začína Ježiš svoju verejnú činnosť, aby zachytil čím väčší počet poslucháčov. O Galilejčanoch bolo známe, že boli otvorení pre nové idey. Ľahko sa dali strhnúť, boli oduševnení, vedeli byť aj odvážni, mali však aj záľubu v buričstve. Tu začína Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.Práve tu Ježiš volí za apoštolov Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, a rovnako bratov Zebedejových Jakuba a Jána. Všetci boli rybármi.Vyvolenie sa odohrá jednoducho: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.O ich reakcii Matúš poznamenáva:Oni hneď zanechali siete a išli za ním” . Život je ako rieka. Čo bolo? Čo bude? Nevieme. Nemusíme vedieť. Je správne, keď využijeme správne svoju dobu, dáme Ježišovi tú najlepšiu odpoveď. A odmena, ktorú môže dať len Ježiš, čaká každého z nás. /zdroj internet/