Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

Liturgický program na tento týždeň

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
29.06.2020
Sv.Petra a Pavla, Apoštolov, slávnosť
Zámutov 1700 Za farnosť
Čaklov 1800 Za farnosť
Utorok
30.06.2020
FÉRIA
Zámutov 1800 za obrátenie hriešnikov
Streda
01.07.2020
FÉRIA
Čaklov 1800 † Radovan
Štvrtok
02.07.2020
Návšteva Panny Márie, sviatok
Čaklov 1800 za kňazské a rehoľné povolania
Piatok
03.07.2020
Sv.Tomáša, Apoštola, sviatok
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie RB
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie RB
Sobota
04.07.2020
FÉRIA
Čaklov 1500 sobášná sv. omša za novomanželov Antónia a Martin
Nedeľa
05.07.2020
Sv.Cyrila a Metoda, Slovanských Vierozvestov, slávnosť
Zámutov 0800 Za farnosť
Čaklov 0930 Za zdravie a Božie požehnanie Mária 50 r.ž.

Oznamy


* Spovedanie chorých: piatok 3.7.2020 od 8.00 hod. Čaklov,Zámutov 15.30 hod.
* Eucharistická poklona v piatok 3.7.2020 Čaklov od 15.00 hod., Zámutov od 15.30 hod.
* V nedeľu 5.7.2020 bude zbierka na kostoly v Čaklove a Zámutove