Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

LITURGICKÝ PROGRAM ZÁMUTOV/ČAKLOV:

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
09.03.2020
FÉRIA
Utorok
10.03.2020
FÉRIA
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Michal Klapák 60 r.ž.
Streda
11.03.2020
FÉRIA
Čaklov 1800 † manželia Anna a Mikuláš Topolančinoví
Štvrtok
12.03.2020
FÉRIA
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Štefan a Mária Ungradyoví
Piatok
13.03.2020
FÉRIA
Zámutov 1800 † Jozef Mucha / výročná/
Sobota
14.03.2020
FÉRIA
Zámutov 0800 † Mária Krausová
Nedeľa
15.03.2020
3. pôstna nedeľa
Zámutov 0830 Za farnosť
Čaklov 1000 Za zdravie a Božie požehnanie a porozumenie pre BHZ Annu

Oznamy

* Z pohrebu † Ing.Pavla Demčáka na kostol v Čaklove obetovali 50,- € Pán Boh zaplať
* Krížové cesty : v piatok Zámutov : rodičia 1.prijim.detí, Čaklov: rómske matky, v nedeľu : mužovia, otcovia

Zamyslenie :
Živá voda v živote kresťana (Jn 4,5-42) Pôstnu dobu využiť na prehĺbenie svojho vzťahu ku krstu Stretnutie smädného Ježiša pri Jakubovej studni so ženou Samaritánkou je pozvaním aj pre nás k úvahe o znovuobjavení pravdy o živej vode. Ježiš začína rozhovor so ženou prosbou: Daj sa mi napiť Žena nevie, že na konci tohoto stretnutia uverí ona i samaritánske mesto Sychar v Ježiša ako Mesiáša, hoci Samaritáni sa so Židmi nestýkali. Ježišova prosba k žene stala sa darom, ktorému žena hneď neporozumela, hoci vyhovie prosbe neznámeho Žida. Ona mu podáva vodu z Jakubovej studne a on jej ponúka živú vodu, po ktorej človek nepocíti už smäd, pravda, čomu žena ešte nemôže porozumieť. Až vtedy, keď Ježiš vo svojej moci vševediaceho Boha jej rozpráva o jej piatich mužoch. Žena si tu s pomocou Božou uvedomuje svoju túžbu po Mesiášovi. Ježiš sa jej predstaví:To som ja, čo sa rozprávam s tebou. Tak nadobúda rozhovor nový zvrat. Učeníci sa divia, keď vidia, že ich Učiteľ sa rozpráva so Samaritánkou a ešte väčší zvrat nastáva, keď Ježiš odmieta pokrm a hovorí o inom pokrme:Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo Voda, o ktorej začal Ježiš rozprávať, sa stáva skutočnosťou, keď apoštoli dostávajú príkaz pred Ježišovým nanebovstúpením: Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. /zdroj internet/