Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

Liturgický program na tento týždeň 30.11. – 06.12.2020

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
28.12.2020
Sv.Neviniatok, Mučeníkov, Sviatok
Utorok
29.12.2020
Oktáva Narodenia Pána
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Anna Micová
Streda
30.12.2020
Oktáva Narodenia Pána
Čaklov 1800 † Jozef Grec
Štvrtok
31.12.2020
Oktáva Narodenia Pána
Zámutov 1630 † Ivan Parušev
Čaklov 1800 Poďakovanie za všetky dobrodenia za rok 2020
Piatok
01.01.2021
Slávnosť PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, Slávnosť
Čaklov 0730 Za farnosť
Zámutov 0900 Za zdravie a Božie požehnanie Peter Števanka poďakovanie za službu v roku 2020
Čaklov 1030 † Ján, Anna Jusko
Sobota
02.01.2021
Sv.Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, Spomienka
Zámutov 1700 Za zdravie a Božie požehnanie RB
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie RB
Nedeľa
03.01.2021
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Čaklov 0730 Za farnosť
Zámutov 0900 † Jozef, Jozef, Mária, Mária Višňovskí
Čaklov 1030 ZBP firma Hudák poďakovanie za dobrodenia v r.2020 a prosba o požehnanie v r.2021

Zamyslenie :
Som pútnik, ktorý má správne ciele vo svojom živote? Pastieri sa ponáhľajú za Ježišom do Betlehema. Kam sa ja ponáhľam vo svojom živote? Čo bude v nastávajúci Nový rok? Kam sa budem ponáhľať? Budem sa ho snažiť prežiť ako dar od Boha? Stať sa pútnikom, ktorý kráča za Božím cieľom, vtedy bude mať moja cesta zmysel. Môj život bude mať zmysel, ak bude mať správny cieľ. Usilovať sa mať aj tento rok správny cieľ, a tak sa nestratiť na ceste životom. Dávať si krátkodobé ciele na každý deň: urobiť dobrý skutok, usmiať sa na niekoho, zastaviť sa v kostole na krátku adoráciu, plniť si dobre všetky povinnosti. Mať aj dlhodobý celoživotný cieľ: bojovať o Božie kráľovstvo a dostať sa do neba. Človek bez takýchto cieľov, nie je pútnikom, ktorý kráča do Božieho cieľa, ale je človekom, ktorý blúdi a kráča sem a tam. Jeho život stratil zmysel a radosť. / zdroj internet /