Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
17.01.2022
Sv.Antona, opáta Spomienka
Utorok
18.01.2022
FÉRIA
Streda
19.01.2022
FÉRIA
Zámutov 1700 † Magda Zengevaldová
Čaklov 1800 † Za zdravie a Božie požehnanie Helena 60 r.ž.
Štvrtok
20.01.2022
FÉRIA
Zámutov 1800 † Ján Puky / výročná/
Piatok
21.01.2022
Sv. Agnesy, panny mučenice, Spomienka
Čaklov 1800 † Juraj Humeník
Sobota
22.01.2022
FÉRIA
Zámutov 1700 † Jozef, Jozef, Mária Višňovskí
Čaklov 1800 † Anna Kolečavová
Nedeľa
23.01.2022
3.nedeľa v cezročnom období
Čaklov 0730 † Zuzana Žembová
Zámutov 0900 † Hildegarda Koščová
Čaklov 1030 Za farnosť