Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

 

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

LITURGICKÝ PROGRAM ZÁMUTOV/ČAKLOV:

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
16.09.2019
Sv.Kornélia,pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov,spomienka
Utorok
17.09.2019
FÉRIA
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Ján a Ján s rodinami
Streda
18.09.2019
FÉRIA
Čaklov 1800 † Anna,Ján, Miroslav, Michal
Štvrtok
19.09.2019
FÉRIA
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Magda Zengevaldová 70 r.ž.
Piatok
20.09.2019
Sv.Ondreja Kima Taegona,kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie a DDS Monika-kostolníčka
Sobota
21.09.2019
Sv.Matúša,apoštola a evanjelistu, sviatok
Čaklov 0730 † Anna, Ján, Peter Biž
Nedeľa
22.09.2019
25.nedeľa v cezročnom období
Zámutov 0900 Za farnosť
Čaklov 1030 Za zdravie a Božie požehnanie Ing.Stanislav a Agáta Hudákoví

Oznamy


* Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu,v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň.Obsah: poďakovanie za úrodu.

Zamyslenie :
Len radostní kresťania dokážu vzbudiť túžbu kráčať po tej ceste: Slovo „šťastný” alebo „blahoslavený” sa stáva synonymom slova „svätý”, pretože vyjadruje, že osoba, ktorá je verná Bohu a žije jeho slovo,dosahuje – v darovaní seba – pravé šťastie.” Ježiš nás nevolá k láske abstraktnej, éterickej či teoretickej, naštylizovanej od stola pre tribúny. Cesta, ktorú nám predkladá je tá, ktorú on sám prešiel ako prvý, cesta, na ktorej miloval tých, ktorí ho zrádzali, nespravodlivo súdili, tých, čo ho mali zabiť. Pápež František