Program rímskokatolíckej cirkvi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV

Aktálny program: https://farnostcaklov.edupage.org/

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
26.09.2022
FÉRIA
Utorok
27.09.2022
Sv.Vincenta de Paul, kňaza, Spomienka
Zámutov 1700 † Jozef Višňovský
Čaklov 1800 † rod. Nemcová
Streda
28.09.2022
FÉRIA
Zámutov 1700 †Mária Koperová
Čaklov 1800 † rod. Dzurišová
Štvrtok
29.09.2022
Sv.Michala, Gabriela a Rafaela,Archanjelov, Sviatok
Piatok
30.09.2022
Sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, Spomienka
Čaklov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Ondrej Vašák
Sobota
01.10.2022
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele
Čaklov 1800 Za farnosť
Nedeľa
02.10.2022
27.nedeľa v cezročnom období
Zámutov 0730 Za zdravie a Božie požehnanie Jozef Ocilka 40 r.ž.
Čaklov 0830 † Anna Fabianová