Predmet verejného obstarávania

Zámutov – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – 2. etapa, objekt SO 104-00 Chodník č.d. 228 – 201 (09.07. 2021)

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.3 Návrh zmluvy

Príloha č.4 – Konflikt záujmov

Výzva na predkladanie ponúk

05-TKS 104-00.1_DK-MODEL_CE-rev01_00_ROZPISKA_OBALKA-00 104-00.1_DK-MODEL_CE-rev01_00_ROZPISKA-00 104-00.1_DK-MODEL_CE-rev01_02_SITUACIA-250-00 104-00.1_DK-MODEL_CE-rev01_03_PP-00 104-00.1_DK-MODEL_CE-rev01_04_REVIZNA_SACHTA-00 104-00.1_DK-MODEL_CE-rev01_06_VPR-00 104-00.1_TS-DK 104-00.1-ZP-DK-DSP 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_00_ROZPISKA_OBALKA-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_00_ROZPISKA-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_02.1_SITUACIA-250-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_02.2_SITUACIA-250-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_02.3_SITUACIA-250-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_03_VPR-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_04_PP-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_05_PR-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_06_DZ_DOC-1000-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_07_VPUSTY-00 104-00_Chodnik-MODEL_CE-rev01_09_VPUST-VYUSTNY_OBJEKT-00 104-00_TS-Chodnik 104-00-ZP-Chodnik-DSP AL_114-2019 – (104-00.1) – 104-00.1 Dažďová kanalizácia (VV) AL_114-2019 – (104-00_cdII_exp) – 104-00 Chodník č.d. 228 – 201 (VV)

 

 

Zberný dvor v obci Zámutov – výkon činnosti stavebného dozoru (3.5.2021)

 

Zákazka zadávaná podľa §117 – určenie PHZ

Druh: služby

1. Výzva

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

3. Príloha č. 2 Formulár ponuky

4. Príloha č. 3 Návrh ceny

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Zámutov – externý manažment projektu (25.03.2021)

1. Výzva

2. Príloha č. 1 Zmluva

3. Príloha č. 2 Formulár ponuky

4. Príloha č. 3 Návrh ceny

 

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Zámutov.(07.01.2021)

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

1. Výzva

2. Príloha č. 1A Výkaz výmer

3. Príloha č. 1B Výkaz výmer

4. Príloha č. 2A Návrh ZoD

5. Príloha č. 2B – Návrh min. zml. podmienok

6. Príloha č. 3 PD

7. Príloha č. 4 Ohlásenie

Názov zákazky:  

Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Zámutov (17.01.2020)

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

1. Výzva

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

3. Príloha č. 2 Návrh ceny

 

Názov zákazky: „Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“(18.12.2019)

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

 

Výzva na predkladanie ponúk

114-2019 – (103-00.1) – 103-00.1 Nasvetlenie priechodu pre chodcov (VV)

114-2019 – (103-00.2) – Dažďová kanalizácia (VV)

114-2019 – (103-00_cdIexp) – 103-00 Chodník č.d. 299 – 228 (VV)

Názov zákazky:  
Obecný klub Zámutov – rekonštrukcia (8.11.2019)

 

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

1. Výzva

2. Príloha č. 1A Výkaz výmer

3. Príloha č. 1B Výkaz výmer

4. Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienokop

5. Príloha č. 3 PD

6. Príloha č. 4 Stavebné povolenie

Názov zákazky:   Obecný klub Zámutov – rekonštrukcia (20.09.2019)

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

Priložené dokumenty:

1. Výzva

2. Príloha č. 1A

Výkaz výmer

3. Príloha č. 1B

Výkaz výmer

4. Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienokop

5. Príloha č. 3 PD

6. Príloha č. 4 Stavebné povolenie1

Názov zákazky:  Výmena dverných a okenných konštrukcií na Dome smútku v obci Zámutov (21.8.2019)

 

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

Priložené dokumenty:

1. Výzva

2. Príloha č. 1A Výkaz výmer1. Výzva

3. Príloha č. 1B Výkaz výmer

4. Príloha č. 2A – Návrh min. zml. podmienok

5. Príloha č. 2B – Návrh min. zml. podmienok

6. Príloha č.3 Schematický návrh výplní otvorov

Názov zakázky: Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra – Zámutov (19.7.2019)

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

Priložené dokumenty:

 1. Výzva (PDF)
 2. Príloha č. 1A (PDF)
 3. Príloha č. 1B Výkaz výmer (XLSX)
 4. Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienokop (PDF)

Názov zákazky: Projekt WIFI4EU – 12 prístupových bodov pre bezplatné WIFI pripojenie na verejných miestach (17.6.2019)

Postup podľa § 117, zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Priložené dokumenty:

 1. Výzva programu WiFi4EU (PDF)
 2. Príloha č. 2 wifi vykaz vymer (XLSX)
 3. Príloha č. 1 Techn. špec. WIFI4EU (PDF)

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Kultúrny dom, Obecný úrad a školská jedáleň (10.6.2019)

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

 1. Príloha č- 4 Návrh ceny (XLSX)
 2. Príloha č- 3 PS (PDF)
 3. Príloha č- 2 Formulár ponuky (DOC)
 4. Príloha č- 1 PD zmluva (PDF)
 5. Výzva (PDF)

Názov zákazky: Šatne pre futbalový klub Zámutov (16.4.2019)

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

 1. Príloha č. 4 SP Zamutov (PDF)
 2. Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia (PDF)
 3. Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienok op (PDF)
 4. Príloha č. 1B Výkaz výmer (XLSX)
 5. Príloha č. 1A Výkaz výmer (PDF)
 6. Výzva (PDF)

Názov zákazky: „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov“ – Obstaranie materiálno – technického vybavenia MŠ Zámutov (vnútorné vybavenie – kuchynská zostava) (30.1.2019)

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: obstaranie materiálno-technického vybavenia

 1. Príloha č- 7_Výzva na predloženie ponuky (PDF)
 2. Príloha č. 6-1 Kúpna zmluv -vzor pre časť 1 kuchyňa
 3. 02_Príloha č-1 Špecifikácia_cenový formulár_kuch_zostava_Zámutov (DOCX)
 4. Prílohy (ZIP – DOCX)

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zámutov

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

 1. Príloha č- 2 – Návrh min- zml- podmienok (PDF)
 2. 2.B Príloha č- 1 Výkaz výmer (XLSX)
 3. 2.A Príloha č- 1 Výkaz výmer (PDF)
 4. Výzva (PDF)

Názov zákazky: Šatne pre futbalový klub Zámutov

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

 1. Príloha č- 4 SP Zamutov (PDF)
 2. Príloha č- 3 PD (PDF)
 3. Príloha č- 2 – Návrh min- zml- podmienokop (PDF)
 4. 2.B Príloha č- 1 Výkaz výmer (XLSX)
 5. 2.A Príloha č- 1 Výkaz výmer (PDF)
 6. Výzva (PDF)

Názov zákazky: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie (19.9.2018)

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: tovary

 1. Výzva (PDF)
 2. Príloha č- 1 Návrh zmluvy (PDF)
 3. Príloha č- 2 Formulár ponuky (DOC)
 4. Návrh ceny (XLSX)

Názov zákazky: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – nábytok (6.9.2018)

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: tovary

 1. Výzva
 2. Návrh zmluvy
 3. Formulár ponuky
 4. Nákres KL
 5. Návrh ceny
 6. Všetky dokumenty (pdf, xls)

Názov zákazky: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – elektrospotrebiče (6.9.2018)

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: tovary

 1. Návrh ceny (XLSX)
 2. Príloha č- 2 Formulár ponuky (DOC)
 3. Príloha č- 1 Návrh zmluvy (PDF)
 4. Výzva (PDF)

Názov zákazky: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – hudobné nástroje s príslušenstvom (6.9.2018)

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: tovary

 1. Príloha č- 2 Formulár ponuky (DOC)
 2. Príloha č- 1 Návrh zmluvy (PDF)
 3. Výzva (PDF)

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)“ (9.8.2018)

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

 1. Výzva (PDF)
 2. 2.A Príloha č- 1 Výkaz výmer (PDF)
 3. 2.B Príloha č. 1 Výkaz výmer (XLSX)
 4. Príloha č. 2 – Návrh min- zml- podmienok (PDF)
 5. Príloha č. 3 PD (PDF)

Názov zákazky: „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Zámutov“ (15.6.2018)

Lehota na predloženie ponuky: 25.06.2018, do 09:00 hod.

Zmluva o dielo (DOC)
Príloha č. 7 – Výzva na predloženie ponuky (PDF)

 1. Dokumenty na stiahnutie (ZIP)

Názov zákazky: Oplotenie futbalového ihriska Zámutov – 2. Etapa (18.5.2018)

 1. Oplotenie futbalového ihriska Zámutov – 2. Etapa – Výzva
 2. Oplotenie futbalového ihriska Zámutov – 2. Etapa – Výkaz/výmer

Názov zákazky: Oprava fasád nájomných bytov v rómskej osade Zámutov (15.5.2018)

 1. Výzva oprava fasád RO Zámutov
 2. Výkaz, výmer – Oprava fasád nájomných bytov v Rómskej osade

Názov zákazky: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – schodolez na prepravu osôb na invalidnom vozíku (6.2.2018)

 1. Výzva
 2. Návrh zmluvy

Názov zákazky: Byty nižšieho štandardu 12b.j. – Zámutov

 1. Dokumenty na stiahnutie (ZIP)

Názov zákazky: Chodník v obci Zámutov

 1. Výzva (PDF)
 2. A – Príloha č .1 – Výkaz výmer (PDF)
 3. B – Príloha č. 1 – Výkaz výmer (XLSX)
 4. A – Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienok (PDF)
 5. B – Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienok (DOC)
 6. Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia (PDF)

Názov zákazky: Nadstavba MŠ Zámutov č. 301

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác zadávaná podľa §117

 1. Výzva (PDF)
 2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer (PDF)
 3. B Príloha č. 1 Výkaz výmer (XLSX)
 4. A Príloha č. 2 – Návrh ZoD (PDF)
 5. B Príloha č. 2 – Návrh ZoD (DOC)
 6. Príloha č. 3 – projektová dokumentácia (PDF)
 7. Príloha č. 4 – Stavebné povolenie (PDF)

Stránky: 1 2