ZO SZCH Zámutov

Stanovy
Hodnotenia
Dokumenty
Kontakt

Zoznam členov:

 • Pavol Kochman (predseda)
 • Miroslav Vall (tajomník)
 • Slavomír Jačisko (kontrolór)
 • Magdaléna Mamiňáková (pokladník)
 • Jozef Vall
 • Marián Demeter
 • Michal Ličák
 • Miroslav Gaľa
 • Andrej Lenger
 • Marcel Mitaľ
 • Róbert Tiňo
 • Pavol Kochman ml.
 • Michal Tabaka  mch.

 

Správa o činnosti ZO SZCH Zámutov za rok 2014 (z 13.1.2015):

Program:

 1. Otvorenie – p. Kochman
 2. Minúta ticha za zosnulého priateľa , chovateľa p. Mariána Demetra
 3. Správa za uplynulé obdobie – p. Vall
 4. Správa o hospodárení – p. Kochman
 5. Správa kontrolóra – p. Jačisko
 6. Rozpočet na rok 2015 – p. Mamiňáková
 7. Odovzdávanie zväzových vyznamenaní – p. Kochman
 8. Diskusia
 9. Záver – p. Kochman

 

Naša základná organizácia pripravila pre svojích členov v poradí už tretiu hodnotiacu schôdzu . Dňa 13.1.2015 uplynuli tri roky našej činnosti vo zväze chovateľov.

Z činnosti : Výbor našej organizácie zasadol v roku 2014 sporadicky spolu 4krát , kde sme riešili otázky chovu . V našej organizácii je už 85 percent chovateľov, ktorý chovajú čistokrvné plemená. Už iba 15 percent chovateľov chová úžitkové chovy, no dúfame, že v ďalších rokoch to zvládneme a v našej organizácii budú všetci chovatelia chovať už iba čistokrvné plemená.