Pošta

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:   07:00 hod. – 12:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.

Streda:                                                07:45 hod. – 12:30 hod., 15:00 – 17:00 hod.

 

Tel: 057/4496326

 

Pošta má 2 miestne doručovacie obvody:

 

  • Vedúca pošty – Viera Ďorďovičová

 

  • Doručovateľky – Bc. Júlia Piňosová – 1. doručovací obvod,   Renáta Višňovská – 2. doručovací obvod