Poslanci obce

Poslanci obecného zastupiteľstva 2022-2026

 1. Viktória Nagyová
 2. Iveta Olexová
 3. Štefan Tomáš
 4. Marek Bilý
 5. Ladislav Ovšak
 6. Vladimír Putorák
 7. Lukáš Tiňo
 8. Zlatica Beňková
 9. Michal David

 

Zriadené komisie:

 • komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • komisia finančná a správa obecného majetku
 • komisia životného prostredia, výstavby a rozvoja obce
 • komisia verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú
 • komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

Zastúpenie v jednotlivých komisiách:

1. Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov p. Beňková Zlatica
členovia komisie: Bilý Marek, p. David Michal, p. Tomáš Štefan, p. Tiňo Lukáš

2. Predseda komisie finančnej a správy obecného majetku Nagyová Viktória
členovia komisie: Bilý Marek, Putorák Vladimír

3. Predseda komisie životného prostredia p. Putorák Vladimír
členovia komisie: p. Tiňo Lukáš, p. David Michal, p. Olexová Iveta

4. Predseda komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú p. Ovšak Ladislav,
členovia komisie: Nagyová Viktória, Beňková Zlatica

5. Predseda komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport p. Tomáš Štefan
členov komisie: p. Ovšak Ladislav, p. Tiňo Lukáš