Zdravotníctvo

V obci Zámutov je jedno zdravotnícke zariadenie.

Kontakt:

MUDr. Hassan Ali Olfati Bandabdi, všeobecné lekárstvo

Špecializácia: prakt. lekár pre dosp.

Adresa: Zámutov 388,  094 15 Zámutov.

Podniká od 01.08.2007

IČO: 42077524

neplatca DPH

Tel.: 0911370766