Kategória: Oznamy

Oznam Slovenskej pošty o zmene hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a. s. oznamuje, že s účinnosťou od 01.04.2024 bude na Pošte Zámutov realizovaná zmena hodín pre verejnosť.   Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.04.2024: Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok:     07:15 – 12:00 hod.          13:15 – 15:00 hod. Sobota, nedeľa:                                                    zatvorené    

Pozvánka na 16.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto  zvolávam 16.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční dňa 18.03.2024 o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove Schválenie programu rokovania Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023 Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2024 Schválenie „Plánu hlavných úlohy na úseku CO v roku 2024“ Schválenie zápisu do…

Výstavba medzigeneračnej zóny aktívneho oddychu v obci Zámutov

  Obec Zámutov s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky formou dotácie vo výške 247.105,55 EUR zrealizovala projekt „Výstavba medzigeneračných zón aktívneho oddychu v obci Zámutov“.  Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom výstavby dvoch medzigeneračných zón aktívneho oddychu v našej obci podporiť rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky. Výsledkom projektu sú inovatívne,…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

  7. Menovací dekrét zapisovateľov okrskovej volebnej komisie – EUROVOĽBY 6. Zverejnenie e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu 5. Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – EUROPARLAMENTU 2024 4. Okrsky v obci EUROPARLAMENT 2024 3. Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb Európskeho parlamentu 2024 2. Informácie pre voliča,…

Rozhlas v mobile ROZANA

Vážení občania, obec Zámutov zavádza nový informačný systém obce a to mobilnú aplikáciu ROZANA správy – rýchle informácie pre každého občana Zámutova. Mobilná aplikácia je v dnešnej dobe už najbežnejšou formou informovania. Po nainštalovaní aplikácie ROZANA SPRÁVY vo vašom mobilnom telefóne, sa jednoducho zaregistrujete pomocou svojho mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Budete tak dostávať…

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

  Týmto zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční                                                   dňa 07. februára o 15.30 hod.                                                na Obecnom úrade v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2023 4. Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2023 5. Schválenie VZN o podmienkach…

Voľby PREZIDENTA Slovenskej republiky 2024

7. Zoznam-kandidatov-na-prezidenta-SR 6. Menovací dekrét zapisovateľov okrskovej volebnej komisie 5. Zverejnenie e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu 4. Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 3. Okrsky v obci 2. Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024 1. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta…

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Týmto zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 27. decembra o 13.00 hod. v Penzióne Opál v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie rozpočtu na rok 2024 4. Rôzne 5. Interpelácia poslancov Jozefína Tomášová starostka obce  …

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície TP

Vzor tlačiva životopisu: 3.8_Odporúčaný formulár životopisu Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície  TP  Názov a adresa subjektu: Obec Zámutov  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: Terénny pracovník (ďalej ako „TP“) v počet miest:  1  Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.01.2024 o 09.00 hod. v priestoroch subjektu na adrese: Obecný úrad Zámutov č. 434 Uchádzači o pracovnú pozíciu…