Kategória: Oznamy

Jumping s Markou

    VŽDY V UTOROK, ŠTVRTOK a NEDEĽU o 18:30 hod. v Kultúrnom dome v Zámutove Jumping je zábavný a účinný Jumping priaznivo vplýva na tvoj svalový, kostrový, srdcovo-cievny, vylučovací, lymfatický systém. Zvyšuješ kondíciu, kapacitu pľúc, spaľuješ tuky, vyplavuješ toxíny, posilňuješ, tvaruješ – a to všetko na minitrampolínke, za sprievodu skvelej hudby a certifikovanej inštruktorky….

O bylinkách a mastičkách

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na zdravotnú prednášku o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka, ktorá sa bude konať v utorok 6. augusta 2019 o 17-tej hodine v kultúrnom dome v Zámutove. Prednáša kúpeľný lektor a bylinkár Karel Štenbaur, spolupracovník BIOMEDIKA Praha. Prednáška je zdarma.

Výpomoc požiarom postihnutej rodine Jána Megelu

Obec Zámutov zriadila termínovaný účet vo VÚB a. s. vo Vranove nad Topľou za účelom výpomoci požiarom postihnutej rodine Jána Megelu. číslo účtu: SK12 0200 0000 0029 9307 8097 Tento účet bude časovo obmedzený. Finančné prostriedky, ktoré sa na tomto účte nazbierajú budú odovzdané vyššie postihnutej rodine. Každý občan, ktorý cíti potrebu pomôcť tejto rodine môže buď prevodom alebo vkladom vo VÚB banke vo Vranove n. T. vložiť finančné prostriedky na vyššie uvedené číslo účtu. Po zrušení účtu budú občania oboznámení o výške vyzbieraných finančných prostriedkov….

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu

Veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový komunálny odpad sú umiestnené do 15.4.2019 na začiatku obce pri vstupe do rómskej osady a v hornej časti obce pri penzióne Kondor. Zbierajú sa: koberce, matrace, starý nábytok, sanitárna technika. Nezbiera sa : elektro odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad, pneumatiky, stavebný odpad. Žiadame občanov, aby odpad dávali dnu do kontajnerov a neponechávali voľne v ich blízkosti.

Návrh VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov

Územný plán obce NÁVRH –  Zmeny a doplnky č. 1 – Zaväzná Časť ÚPN – TEXT – Zámutov 02/2019… (PDF) Územný plán obce – NÁVRH VZN-… (PDF) Územný plán obce NÁVRH – Schéma záväznej časti riešenia a VPS… (PDF) Územný plán obce  –  Zmeny a doplnky č. 1 – Schéma záväznej časti riešenia a VP-S……

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné zboru vo Vranove nad Topľou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku), ďalej v rekreačných oblastiach, turistických strediskách, chatových a záhradkárskych lokalitách v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou od 4.4.2019 od 12:00 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti….

Zber zmiešaných plastov a pet fliaš

4.4.2019 ZBER TRIEDENÉHO ODPADU ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ  Triedený odpad má byť uložený v plastových vreciach pripravený pri bráne rodinného domu z vonkajšej strany. ČO TU PATRÍ Zmiešané plasty a PET fľaše: – fólie, sáčky, plastové flaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, flaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od…