Slaňaki Cup – 11. ročník

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/slanakicup2022 11.roc.plagat slanaki

Zobraziť viac

VOĽBY 2022

Zoznam kandidátov – starosta Zoznam kandidátov – poslanc

Zobraziť viac

Obec Zámutov sa pripája k štrajkovej pohotovosti

Združenie miest a obcí Slovenska dňom 19. mája 2022 vstúpilo do

Zobraziť viac

Číslo účtu na finančnú zbierku pre pomoc Ukrajine

Združenie miest a obcí Slovenska spustilo finančnú zbierku ZMOS_P

Zobraziť viac

……..Oznam

Milí spoluobčania Ako kronikárka obce Zámutov sa k vám prihovár

Zobraziť viac

Zmena autobusovej trasy

Počas výstavby chodníka k strelnici, budú autobusové spoje premá

Zobraziť viac

Obec Zámutov letecky

Letecké zábery obce Zámutov

Zobraziť viac

Oznam o výberovom konaní – odborný pracovník KC

1 Oznam o VK – p4c_oznam_o_vyberovom_konani_3_rev__03022022 (2)   Oznam o výberovom konaní      Úrad vlády SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon KC/NDC/NSSDR : Obec Zámutov     Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre,  alebo nízkoprahovom dennom centre, alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „Poskytovateľ služby“)   Obec Zámutov, 09415…

26. septembra 2022

Slaňaki Cup – 11. ročník

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/slanakicup2022 11.roc.plagat slanaki farebny 11.roc.slanaki propozicie farebne    

26. septembra 2022

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV na starostu a poslancov obce Zámutov

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV  pre voľby starostu obce Zámutov   Obec Zámutov  u v e r e j ň u j e   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:  …

8. septembra 2022

Výberové konanie na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301

Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu RA   Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov Voľné pracovné miesto: 1 pracovné miesto na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301 v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.   Predpoklady: – neustanovujú…

10. augusta 2022
Táto kategória neobsahuje žiadne príspevky

Oznam o výberovom konaní – odborný pracovník KC

1 Oznam o VK – p4c_oznam_o_vyberovom_konani_3_rev__03022022 (2)   Oznam o výberovom konaní      Úrad vlády SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon KC/NDC/NSSDR : Obec Zámutov     Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre,  alebo nízkoprahovom dennom centre, alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „Poskytovateľ služby“)   Obec Zámutov, 09415…

26. septembra 2022

Slaňaki Cup – 11. ročník

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/slanakicup2022 11.roc.plagat slanaki farebny 11.roc.slanaki propozicie farebne    

26. septembra 2022

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV na starostu a poslancov obce Zámutov

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV  pre voľby starostu obce Zámutov   Obec Zámutov  u v e r e j ň u j e   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:  …

8. septembra 2022

Výberové konanie na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301

Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu RA   Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov Voľné pracovné miesto: 1 pracovné miesto na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301 v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.   Predpoklady: – neustanovujú…

10. augusta 2022

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční  dňa 29. júna 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Správa hlavného kontrolóra o výsledky vykonanej kontroly č. 1/2022…

24. júna 2022

P o z v á n k a na  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 05.04.2022     Vec P o z v á n k a na  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 11. mája 2022 o 1300  hod. na Obecnom…

6. mája 2022

P o z v á n k a na  27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 09.12.2021     Vec P o z v á n k a na  27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 15. decembra 2021 o 1300  hod. na Obecnom…

10. decembra 2021

P o z v á n k a na  25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 05.11.2021     Vec P o z v á n k a na  25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 10. novembra 2021 o 1400  hod. na Obecnom…

5. novembra 2021

P o z v á n k a na  24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 30.09.2021     Vec P o z v á n k a na  24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 06. októbra 2021 o 1300  hod. na Obecnom…

30. septembra 2021

P o z v á n k a na  23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov             v Zámutove dňa 19.08.2021     Vec P o z v á n k a na  23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 24. augusta o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.    …

19. augusta 2021

Publicita – Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou Trvanie projektu: 08/2016 – 04/2022 Nenávratný finančný príspevok: 473 099,76 EUR Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR Prijímateľ: Obec Zámutov   Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a…

20. januára 2022

Publicita – Kniha Dejiny Zámutova – projekt podporený PSK

Cieľom projektu bolo vydanie knihy „Dejiny Zámutova“. V spolupráci s autormi a podporou PSK formou poskytnutej dotácie sa nám podarilo knihu „Dejiny Zámutova“ vydať. Ide o doteraz prvé profesionálne spracované dielo, zaoberajúce sa históriou našej starobylej obce. Pri čítaní knihy objavíte dávno minulé udalosti aj osudy ich aktérov, obyvateľov našej obce, ktorí už dávno nie…

3. novembra 2021

Projekty – publicita

Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove -rekonštrukciou s nadstavbou

20. novembra 2019

Verejná vyhláška – prerušenie územného konania

Z-14 RD-VN TS NN-pr 2                                                    OBEC ZÁMUTOV   Číslo: 188/2022-03 Mi                                                                               Zámutov, 20.05.2022     Vec   VSD a.s., Mlynská 231, 042 91 Košice                                                                                                            „Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov 14 RD- VN, TS, NN“ v k.ú. Zámutov. -Výzva na odstránenie nedostatkov- prerušenie územného konania                                             ROZHODNUTIE   Spoločnosť VSD…

20. mája 2022

Verejná vyhláška – výrub drevín – Michľo Vladimír

Výrub stromov Michľo Vladimír    Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov  alebo elektronicky…

24. februára 2022

Ponuka obce

GerionSenior centrum n.o.

www.gerionsenior.sk Od 1. októbra  2018 sme začali  poskytovať sociálne služby  pre seniorov. Sme novozaložené zariadenie s názvom GERION senior centrum n.o. a nachádzame sa v obci  Zámutov, ktorá sa rozprestiera v lone Slanských vrchov, mimo hlavného cestného ťahu.  Našich klientov  nebude vyrušovať  doprava, smog, hluk ani ruch mesta. Môžu si užívať pokojné prechádzky a relax v krásnom tichom prostredí obklopené…

Lyžiarsky vlek

Lyžiarsky vlek sa nachádza asi 5 min. chôdze od penziónu Opál. Na svahu sa nachádzajú dva vleky, 300m a 500 m. Svah je v dolnej polovici mierny a vhodný pre začínajúcich lyžiarov alebo deti. Horná časť svahu je strmá a vhodná len pre skúsených lyžiarov. Svah je od decembra 2018 zasnežovaný snehovými delami, čo zvýšilo kvalitu zjazdovky a…

Vitajte v Slanských vrchoch

Dokumentárny film približujúci turisticky najzaujímavejšie miesta v severovýchodnej časti Slanských vrchov, ktorý bol vyrobený v roku 2014 v rámci realizácie projektu Vitajte v Slanských vrchoch.

Opálové bane – náš skvost

Slovenské opálové bane – náš skvost Obec Zamutov je vstupnou bránou do Slánskych vrchov, kde sa nachádza náš národný drahokam – Slovenský opál. Náš Slovenský opál je význačný svojou výnimočnou kvalitou a výraznými farbami, čím sa dá ľahko odlíšiť od opálov ťažených v iných častiach sveta. Opálové bane boli známe po celom svete už od konca 16….

Penzión Opál

Penzión Opál sa nachádza v rázovitej obci Zámutov na úpätí Slanských vrchov. Penzión je spravovaný zväčša členmi rodiny a my sa snažíme, aby sa aj naši hostia cítili ako doma. Okrem ubytovania a vynikajúcej kuchyne ponúkame aj možnosť prenájmu miestnosti na rôzne spoločenské podujatia (napr. rodinné oslavy, svadby alebo školenia). K penziónu patrí veľká záhrada s grilom, tenisovým kurtom, golfovým putting green a trávnatým volejbalovým ihriskom….

Bilikova Chata – Ranč Zaľubova

ponúka reštauračné a ubytovacie služby rodinného typu s kapacitou Furmánska izba 135 miest vhodná pre usporadúvanie svadieb – osláv – školení. V reštauračných priestoroch Koliba ponúkame usporiadanie rôznych spoločenských podujatí ako sú oslavy, malé svadby do 45 miest, promócie, sväté prijímania, krstiny, posedenia, stretnutia, prednášky, školenia a pod. Ubytovanie poskytujeme v kapacite 56 lôžok so samostatným sociálnym zariadením na každej izbe. Letná terasa pred chatou s kapacitou 60 miest. …“miesto pre Vaše zážitky, miesto pre Váš oddych“……

Oznamy

Oznam o výberovom konaní – odborný pracovník KC

1 Oznam o VK – p4c_oznam_o_vyberovom_konani_3_rev__03022022 (2)   Oznam o výberovom konaní      Úrad vlády SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon KC/NDC/NSSDR : Obec Zámutov     Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre,  alebo nízkoprahovom dennom centre, alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „Poskytovateľ služby“)   Obec Zámutov, 09415…

26. septembra 2022

Slaňaki Cup – 11. ročník

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/slanakicup2022 11.roc.plagat slanaki farebny 11.roc.slanaki propozicie farebne    

26. septembra 2022

Fotogaléria Fotogaléria z obce a okolia, podujatia

Zámutov letecky

KST Perun z akcií 2018

KST Perun – Jazero Izra 1.9.2017

KST Perun – Slovenský raj – Piecky 4.-6.8.2017

Videogaléria Videá z obce a okolia, podujatia

Čaro nepoznaného: Slanské vrchy – východ

14. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 23.6.2016

13. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 5.5.2016

9. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 21.10.2015