Rozhodnutie RÚVZ o zákaze hromadných, športových a kultúrnych podujatí v obci Zámutov

Rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí   REGIONÁLNY ÚRAD V

Zobraziť viac

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície TSP a TP

Vzor tlačiva životopisu: 3.8_Odporúčaný formulár životopisu Ozn

Zobraziť viac

Oznam o výberovom konaní MOaPS

Oznam o výberovom konaní OH Zámutov    Obec Zámutov,  Obecn

Zobraziť viac

Výberové konanie na funkiu riaditeľa/ky Materskej školy Zámutov č. 388

VK MŠ Zámutov 388  

Zobraziť viac

Obec Zámutov letecky

Letecké zábery obce Zámutov

Zobraziť viac

Rozhodnutie RÚVZ o zákaze hromadných, športových a kultúrnych podujatí v obci Zámutov

Rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí   REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM VO VRANOVE NAD TOPĽOU  Dr. C. Daxnera 91/4, 09301 Vranov nad Topľou Číslo spisu: RÚVZVT/OE/3705/7176/2023 Vranov nad Topľou 08. 11. 2023 R O Z H O D N U T I E Popis konania / Účastníci konania Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom…

22. novembra 2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.11.2023 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.11.2023 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.11.2023  

10. novembra 2023

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Týmto zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční   dňa 02.novembra o 15:00 hod.                                             na Obecnom úrade v Zámutove.   1. Schválenie programu zasadnutia 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie spolufinancovania na realizáciu projektu „Oprava ôsmych obecných bytových domov v obci Zámutov“ 4….

27. októbra 2023

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC

Vzor: Odporúčaný formulár životopisu Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon Komunitného centra v obci Zámutov v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – – aktivita KC/NDC/NSSDR, (ITMS 2014+: 401405DNJ6)   Poskytovateľ : Obec Zámutov, Zámutov…

25. októbra 2023
Táto kategória neobsahuje žiadne príspevky

Rozhodnutie RÚVZ o zákaze hromadných, športových a kultúrnych podujatí v obci Zámutov

Rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí   REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM VO VRANOVE NAD TOPĽOU  Dr. C. Daxnera 91/4, 09301 Vranov nad Topľou Číslo spisu: RÚVZVT/OE/3705/7176/2023 Vranov nad Topľou 08. 11. 2023 R O Z H O D N U T I E Popis konania / Účastníci konania Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom…

22. novembra 2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.11.2023 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.11.2023 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.11.2023  

10. novembra 2023

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Týmto zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční   dňa 02.novembra o 15:00 hod.                                             na Obecnom úrade v Zámutove.   1. Schválenie programu zasadnutia 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie spolufinancovania na realizáciu projektu „Oprava ôsmych obecných bytových domov v obci Zámutov“ 4….

27. októbra 2023

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC

Vzor: Odporúčaný formulár životopisu Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon Komunitného centra v obci Zámutov v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – – aktivita KC/NDC/NSSDR, (ITMS 2014+: 401405DNJ6)   Poskytovateľ : Obec Zámutov, Zámutov…

25. októbra 2023

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície TSP a TP

Vzor tlačiva životopisu: 3.8_Odporúčaný formulár životopisu Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície TSP a TP  Názov a adresa subjektu: Obec Zámutov  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: Terénny sociálny pracovník (ďalej ako „TSP“) v počte miest: 2 Terénny pracovník (ďalej ako „TP“) v počet miest:  3  Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.11.2023 o 09.00 hod. v priestoroch subjektu…

20. októbra 2023

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Týmto zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční   dňa 02.novembra o 15:00 hod.                                             na Obecnom úrade v Zámutove.   1. Schválenie programu zasadnutia 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie spolufinancovania na realizáciu projektu „Oprava ôsmych obecných bytových domov v obci Zámutov“ 4….

27. októbra 2023

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ  Týmto  zvolávam 10.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                         dňa 20. septembra o 1500  hod.   na Obecnom úrade v Zámutove. Schválenie programu zasadnutia Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesenia Zrušenie uznesenia č. 17/02/2023 Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2023 Vyhodnotenie hospodárenia za I. polrok 2023 Priebežné…

14. septembra 2023

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                  dňa 22. júna o 1500  hod.           na Obecnom úrade v Zámutove. Schválenie programu zasadnutia Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie a schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Zámutov Schválenie…

16. júna 2023

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto  zvolávam 6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                                                   dňa 15. marca  o 1500  hod.                                                    na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov…

10. marca 2023

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto  zvolávam 5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                                dňa 09. februára  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie a schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zámutov…

6. februára 2023

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční  dňa 26. januára  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2022 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 Plán investičných akcií…

20. januára 2023

Publicita – Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou Trvanie projektu: 08/2016 – 04/2022 Nenávratný finančný príspevok: 473 099,76 EUR Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR Prijímateľ: Obec Zámutov   Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a…

20. januára 2022

Publicita – Kniha Dejiny Zámutova – projekt podporený PSK

Cieľom projektu bolo vydanie knihy „Dejiny Zámutova“. V spolupráci s autormi a podporou PSK formou poskytnutej dotácie sa nám podarilo knihu „Dejiny Zámutova“ vydať. Ide o doteraz prvé profesionálne spracované dielo, zaoberajúce sa históriou našej starobylej obce. Pri čítaní knihy objavíte dávno minulé udalosti aj osudy ich aktérov, obyvateľov našej obce, ktorí už dávno nie…

3. novembra 2021

Ponuka obce

GerionSenior centrum n.o.

www.gerionsenior.sk Od 1. októbra  2018 sme začali  poskytovať sociálne služby  pre seniorov. Sme novozaložené zariadenie s názvom GERION senior centrum n.o. a nachádzame sa v obci  Zámutov, ktorá sa rozprestiera v lone Slanských vrchov, mimo hlavného cestného ťahu.  Našich klientov  nebude vyrušovať  doprava, smog, hluk ani ruch mesta. Môžu si užívať pokojné prechádzky a relax v krásnom tichom prostredí obklopené…

Lyžiarsky vlek

Lyžiarsky vlek sa nachádza asi 5 min. chôdze od penziónu Opál. Na svahu sa nachádzajú dva vleky, 300m a 500 m. Svah je v dolnej polovici mierny a vhodný pre začínajúcich lyžiarov alebo deti. Horná časť svahu je strmá a vhodná len pre skúsených lyžiarov. Svah je od decembra 2018 zasnežovaný snehovými delami, čo zvýšilo kvalitu zjazdovky a…

Vitajte v Slanských vrchoch

Dokumentárny film približujúci turisticky najzaujímavejšie miesta v severovýchodnej časti Slanských vrchov, ktorý bol vyrobený v roku 2014 v rámci realizácie projektu Vitajte v Slanských vrchoch.

Opálové bane – náš skvost

Slovenské opálové bane – náš skvost Obec Zamutov je vstupnou bránou do Slánskych vrchov, kde sa nachádza náš národný drahokam – Slovenský opál. Náš Slovenský opál je význačný svojou výnimočnou kvalitou a výraznými farbami, čím sa dá ľahko odlíšiť od opálov ťažených v iných častiach sveta. Opálové bane boli známe po celom svete už od konca 16….

Penzión Opál

Penzión Opál sa nachádza v rázovitej obci Zámutov na úpätí Slanských vrchov. Penzión je spravovaný zväčša členmi rodiny a my sa snažíme, aby sa aj naši hostia cítili ako doma. Okrem ubytovania a vynikajúcej kuchyne ponúkame aj možnosť prenájmu miestnosti na rôzne spoločenské podujatia (napr. rodinné oslavy, svadby alebo školenia). K penziónu patrí veľká záhrada s grilom, tenisovým kurtom, golfovým putting green a trávnatým volejbalovým ihriskom….

Bilikova Chata – Ranč Zaľubova

ponúka reštauračné a ubytovacie služby rodinného typu s kapacitou Furmánska izba 135 miest vhodná pre usporadúvanie svadieb – osláv – školení. V reštauračných priestoroch Koliba ponúkame usporiadanie rôznych spoločenských podujatí ako sú oslavy, malé svadby do 45 miest, promócie, sväté prijímania, krstiny, posedenia, stretnutia, prednášky, školenia a pod. Ubytovanie poskytujeme v kapacite 56 lôžok so samostatným sociálnym zariadením na každej izbe. Letná terasa pred chatou s kapacitou 60 miest. …“miesto pre Vaše zážitky, miesto pre Váš oddych“……

Oznamy

Rozhodnutie RÚVZ o zákaze hromadných, športových a kultúrnych podujatí v obci Zámutov

Rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí   REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM VO VRANOVE NAD TOPĽOU  Dr. C. Daxnera 91/4, 09301 Vranov nad Topľou Číslo spisu: RÚVZVT/OE/3705/7176/2023 Vranov nad Topľou 08. 11. 2023 R O Z H O D N U T I E Popis konania / Účastníci konania Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom…

22. novembra 2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.11.2023 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.11.2023 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.11.2023  

10. novembra 2023

Fotogaléria Fotogaléria z obce a okolia, podujatia

Zámutov letecky

KST Perun z akcií 2018

KST Perun – Jazero Izra 1.9.2017

KST Perun – Slovenský raj – Piecky 4.-6.8.2017

Videogaléria Videá z obce a okolia, podujatia

Čaro nepoznaného: Slanské vrchy – východ

14. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 23.6.2016

13. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 5.5.2016

9. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 21.10.2015