Kategória: Cirkev

Rímskokatolícka cirkev Zámutov:

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Čaklove
Email : faracaklov@gmail.com
Telefón: 0948 726 100
Adresa : Čaklov 334
094 35
Úradné hodiny: Utorok od 15.30 hod. do 16.30 hod.
Streda od 15.30 hod. do 16.30 hod.
Piatok od 10.00 hod. do 11.00 hod.

Farár Mgr. Albín Senaj

Kostolníčka:
p. Monika Paruševová  t.č. 0908 103 021

Žiaden príspevok sa nenašiel

Pravdepodobne sa vyskytla nejaká chyba. Žiaden príspevok sa nenašiel.