Archív

Pozvánka na verejnú schôdzu

  Jozefína Tomášová, starostka obce, pozýva všetkých občanov obce na verejnú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 16. februára 2024 o 18.00 hod. v školskej telocvični ZŠ Zámutov. Všetci ste srdečne vítaní Jozefína Tomášová, starostka obce

Rozhlas v mobile ROZANA

Vážení občania, obec Zámutov zavádza nový informačný systém obce a to mobilnú aplikáciu ROZANA správy – rýchle informácie pre každého občana Zámutova. Mobilná aplikácia je v dnešnej dobe už najbežnejšou formou informovania. Po nainštalovaní aplikácie ROZANA SPRÁVY vo vašom mobilnom telefóne, sa jednoducho zaregistrujete pomocou svojho mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Budete tak dostávať…

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

  Týmto zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční                                                   dňa 07. februára o 15.30 hod.                                                na Obecnom úrade v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2023 4. Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2023 5. Schválenie VZN o podmienkach…

Voľby PREZIDENTA Slovenskej republiky 2024

6. Menovací dekrét zapisovateľov okrskovej volebnej komisie 5. Zverejnenie e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu 4. Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 3. Okrsky v obci 2. Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024 1. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky…

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Týmto zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 27. decembra o 13.00 hod. v Penzióne Opál v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie rozpočtu na rok 2024 4. Rôzne 5. Interpelácia poslancov Jozefína Tomášová starostka obce  …

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície TP

Vzor tlačiva životopisu: 3.8_Odporúčaný formulár životopisu Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície  TP  Názov a adresa subjektu: Obec Zámutov  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: Terénny pracovník (ďalej ako „TP“) v počet miest:  1  Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.01.2024 o 09.00 hod. v priestoroch subjektu na adrese: Obecný úrad Zámutov č. 434 Uchádzači o pracovnú pozíciu…