Komunitné centrum

Komunitné centrum Zámutov

 

PONDELOK:        9:00 – 16:00

UTOROK:             9:00 – 15:30

STREDA:               9:30 – 15:30

ŠTVRTOK:            9:00 – 16:30

PIATOK:               9:00 – 14:00

 

 Odborný pracovník – garant KC:                   Mgr. Eva Vasiľová

Odborný pracovník KC: 

Asistent odborného pracovníka KC:                      Martina Putoráková

 

Telefón:                 0903 527 180

 

 

Krízový-plán-poskytovateľa-sociálnej-služby-v-komunitnom-centre-v-Zámutove