Profil verejného obstarávateľa

Obecný úrad č. 434
Zámutov
Slovensko
094 15

IČO: 00332968

DIČ: 2020631943

Tel: 057/449 63 01

Email: zamutov@zamutov.sk