Program evanjelickej cirkvi

Bohoslužby každú nedeľu o 8:00 hod ráno.