Základné informácie

Okres: Vranov nad Topľou
Mikroregión: Hlinné
Prvá písomná zmienka: 1399
Nadmorská výška: 274 m.n.m.
Počet obyvateľov (k 26.7.2018): 3203
Výmera katastra: 4143 ha

Rázovitá obec Zámutov sa rozprestiera v lone Slanských vrchov, mimo hlavného cestného ťahu. Bola založená v 14. storočí na zákupnom práve. Prvý krát sa písomne spomína v roku 1399. Patrila, rovnako ako iné okolité obce, až do konca 15. storočia k panstvu Čičva. Popri poľnohospodárskych aktivitách sa miestni obyvatelia venovali i baníctvu a prácam v lesoch. Ťažil sa tu opál, železná ruda a hnedé uhlie. Dnes patrí obec k najväčším v regióne. Žije v nej 3285 obyvateľov. Pracovné príležitosti sú vytvorené v samotnej obci. Podniká tu i množstvo živnostníkov. Základnú školu navštevuje  420 detí. Obec prevádzkuje i dve materské školy. Zdravotné stredisko v Zámutove poskytuje základnú zdravotnú starostlivosť pre deti ako i dospelých. Obchody a služby v obci sú dostatočne zastúpené. Návštevníci ocenia stravovacie a ubytovacie zariadenia. Významnú spoločenskú funkciu plnia tri cirkevné zbory v Zámutove. Od roku 1912 majú veriaci rímskokatolíckeho vyznania postavený Kostol Ružencovej Panny Márie. Od roku 2000 sídli v obci gréckokatolícka farnosť. Gréckokatolícka cerkev je zasvätená Pokrovnej Panne Márii. Jej výstavbu iniciovali a aktívne sa do nej zapojili samotní veriaci. Evanjelici majú svoj chrám v obci od roku 1920. V Zámutove nájdete i niekoľko pútavých prícestných krížov.   V Zámutove rozvíjajú svoje aktivity občianske združenia a kluby, ako napríklad Futbalový klub Tatran Zámutov, folklórna skupina Zamutovčan, Poľovnícke združenie Skalka, Klub dôchodcov, Červený kríž, Miestny spolok hasičov, ženská spevácka skupina Komanička, klub slovenských turistov Perun. Sú tu veľmi dobré možnosti pestovania klasických športových odvetví. Zámutov sa stal obľúbeným východiskovým bodom pre potulky touto krásnou časťou Slovenska z dôvodu budovania cyklotrás a náučných a turistických chodníkov.  Má vybudované multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a lyžiarsky vlek. V obci môžete navštíviť aj Dom ľudových tradícií, o ktorý sa stará občianske združenie Nositelia tradícií obce Zámutov.