DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-000587 zo dňa 06.02.2017, názov projektu: „Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum“

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)