Dodatok č. 1 k KZ č. 2 2020 zo dňa 27.07.2020

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)